Tag Archives: แผ่เมตตา

บทสวดมนต์ บทสวดก่อนนอน บทแผ่เมตตาและอานิสงส์การสวด

สวดมนต์

สวดมนต์ หลายท่านได้ทำตอนก่อนเข้านอน หรือ หลังตื่นนอนตอนเช้า เพราะการสวดมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสมาธิให้จิตใจมีที่ยึดมั่นในความดี ยึดมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  อย่างมีสติธรรม ในการสร้างชำระจิตใจ ซึ่งจิตในแต่ละวันของเรานั้นจะรับความรู้สึกผ่านเข้ามาหลายเรื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความโลภ ความหลง ทำให้จิตใจมีความมั่วหมอง ดังนั้น การสร้างสมาธิ สติ จึงสำคัญต่อจิตใจให้มีความเบิกบาน ถ้ามีทุกข์หรือความมัวหมองจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การสวดมนต์นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังสร้างสติ สมาธิ กำลังใจ ให้กับจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้รับความรู้สึกที่ดีและเชื่อมั่นจากการสวดมนต์เเล้ว ยังได้อานิสงส์แห่งปัญญา รวมถึงความสบายใจที่ได้สวดมนต์แผ่เมตตา อโหสิกรรรม ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย สวดมนต์ ฝึกเร่ิมจากก่อนเข้านอน ซึ่งมีบทสวดก่อนนอนดังนี้ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) บทสวด คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทสวด บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง […]