Tag Archives: แก้กรรม ความรัก

เคล็ดลับการ “แก้กรรม ความรัก”

การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้น มาจากการที่ชาติหนึ่งชาติใดเคยสร้างกรรมเอาไว้และอาจจะมีกรรมผูกพันจากการอธิษฐานเอาไว้  การ “แก้กรรม ความรัก” จะช่วยในเรื่องใดบ้าง? จากการสาปแช่งของเจ้ากรรมนายเวร การมีหนี้กรรมที่ต้องชดใช้ ก่อนอื่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำการถอนการอธิษฐานเสียก่อน เหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองเสียก่อน ให้ตนเองนั้นมีต้นทุนที่ดี ในการทำการอะไรก็ตาม ปัญหาความรัก คู่ครอง ครอบครัว เป็นปัญหา มีสาเหตุทั้งจากเรื่องของกรรมใหม่และกรรมเก่า แต่ส่วนมากจะหนักไปทางกรรมใหม่เป็นเหตุหลัก ด้วยการผิดศีลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งคู่และการมัวเมาในกิเลส อำนาจฝ่ายต่ำ และการไม่ยอมกันและกัน หากเป็นในเรื่องของกรรมเก่า เช่น ในอดีตชาติเคยหลอกให้คนอื่นรักหลงแล้วทิ้งขวาง หรือมีสามีหรือภรรยาหลายคนดูแลไม่ดี เป็นเหตุให้คนไหนคนหนึ่งทุกข์ทรมาน หรือเป็นผู้ที่ชอบยุยงให้ครอบครัวตนเองหรือผู้อื่นต้องมีความแตกแยกกันด้วยการกระทำทั้งกาย วาจาและใจ สมัยนี้ถือเป็นเรื่องที่นิยมมากขึ้นสำหรับการ แก้กรรม ความรัก แก้กรรมความรัก ของคนเกิดทั้ง 7 วัน คนเกิดวันจันทร์ : ทำบุญกับเด็กหรือคนชรา ทำบุญกับคนที่ขาดความรัก เช่น เด็กกำพร้า คนที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น แล้วอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยเบียดเบียนความรักหรือจิตใจของผู้ใดมา ตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้เจอความรักที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนเกิดวันอังคาร : หมั่นใส่บาตรทำบุญ ให้ลุกขึ้นใส่บาตรติดต่อกันให้ได้อย่างน้อยสามเดือน ด้วยของหวานหรือของสวยงาม เช่น ดอกไม้สด แล้วอธิษฐานว่าบุญกุศลนี้ขอให้หนุนนำพาคนรักที่เคยใส่บาตรร่วมขันกันมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน […]