Tag Archives: เจ้ากรรมนายเวร

เจ้ากรรมนายเวร คืออะไร ไขความเชื่อ ทำไมต้องขออโหสิกรรม

เจ้ากรรมนายเวร

เจ้ากรรมนายเวร คำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆ ตามรายการทีวีเกี่ยวกับการแก้กรรม หรือ ตัดกรรม หลายคนยังสงสัยว่าเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและทำไมถึงมีผลกับเรา ที่สำคัญคือทำอย่างไรที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรหายไปหรืออโหสิกรรมเพื่อที่จะไม่มีเวรกรรมต่อกัน เพื่อให้เลิกแล้วต่อกัน เจ้ากรรมนายเวร คืออะไร  เจ้ากรรมนายเวรหมายถึง ผู้ที่มีกรรม มีเวร กับเรามาตั้งแต่ชาติก่อน ทั้งที่ทำดีหรือทำไม่ดีต่อกัน   การขอออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร  กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว กรฺม ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่มีเจตนา แปลรวมกันว่า กรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไป ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่าการขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรมีผลดังนี้ 1) กรรมเบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า บุคคลที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้น จะต้องได้รับผลกรรมตามสมควรแก่การกระทำของตน คนที่ทำร้ายผู้อื่นคนที่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงก็จะได้รับผลกรรมนั้น หรือแม้ไม่ได้รับกรรมในชาตินี้ […]