Tag Archives: อานิสงส์การสวดมนต์

อานิสงส์ คืออะไร ทำบุญได้อานิสงส์สูงอย่างไรให้ชีวิตรุ่งเรือง

อานิสงส์

หลายท่านคงได้ยินว่าการทำบุญโดย  ถวายผ้าไตร หรือ ถวายสังฆทาน กับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้รับ อานิสงส์ หรืออานิสงส์สูงมากมาย ที่จะนำพาผลบุญกุศลเหล่านั้นที่เราทำนำพาชีวิต ให้เกิดปัญญา ผ่านอุปสรรค ต่าง ๆ นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีความสงบ และ ไม่ทุกข์ร้อนลำบากใด ๆ ทำบุญอย่างไรถึงได้อานิสงส์สูง และ อานิสงส์หมายถึงอะไร อานิสงส์ คืออะไร  อานิสงส์หมายถึงผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ, ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญ ใช้ว่า ผลานิสงส์ หรือผลอานิสงส์ ก็มี อานิสงส์เป็นผลผลิตจากการประกอบความดีต่างๆ ตามคติที่ว่า ทำดีได้ดี หมายความว่าเมื่อทำความดี ความดีย่อมให้อานิสงส์เป็นคุณความดีก่อน ลำดับต่อมาคุณงามความดีนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจไหลออกมาสนองผู้ทำในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำ เปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมจะได้ผลเป็นลูกมะม่วงก่อน ต่อมาลูกมะม่วงนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจต่อไปเมื่อนำไปเป็นอาหาร นำไปแลกเป็นของหรือนำไปขายเป็นเงิน เครดิตข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ ทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงมีอะไรบ้างและได้อานิสงส์อย่างไร ที่นี่มีแนะนำ อานิสงส์การถวายผ้าไตรจีวร หลายท่านทำบุญด้วยการนำ ผ้าไตรจีวร มาถวายพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญต่าง ๆ ในทางศาสนา หรือ ผู้ที่กำลังทุกข์และมีจิตศรัทธาในการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อขออโหสิกรรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ […]

บทสวดมนต์ บทสวดก่อนนอน บทแผ่เมตตาและอานิสงส์การสวด

สวดมนต์

สวดมนต์ หลายท่านได้ทำตอนก่อนเข้านอน หรือ หลังตื่นนอนตอนเช้า เพราะการสวดมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสมาธิให้จิตใจมีที่ยึดมั่นในความดี ยึดมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  อย่างมีสติธรรม ในการสร้างชำระจิตใจ ซึ่งจิตในแต่ละวันของเรานั้นจะรับความรู้สึกผ่านเข้ามาหลายเรื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความโลภ ความหลง ทำให้จิตใจมีความมั่วหมอง ดังนั้น การสร้างสมาธิ สติ จึงสำคัญต่อจิตใจให้มีความเบิกบาน ถ้ามีทุกข์หรือความมัวหมองจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การสวดมนต์นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังสร้างสติ สมาธิ กำลังใจ ให้กับจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้รับความรู้สึกที่ดีและเชื่อมั่นจากการสวดมนต์เเล้ว ยังได้อานิสงส์แห่งปัญญา รวมถึงความสบายใจที่ได้สวดมนต์แผ่เมตตา อโหสิกรรรม ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย สวดมนต์ ฝึกเร่ิมจากก่อนเข้านอน ซึ่งมีบทสวดก่อนนอนดังนี้ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) บทสวด คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทสวด บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง […]

สวดมนต์ข้ามปี 2567 ต้อนรับเสริมดวงปีมังกรทอง(ปีมะโรง) พร้อมพิกัด

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปีเก่า 2566 เข้าสู่ ปี 2567 หรือ ปีมะโรง (ปีมังกรทอง) อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นที่นิยมสำหรับการเสริมดวงสิริมงคลแก่ชีวิต คือ สวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างจิตใจให้ผ่องใสและเบิกบานจากการสวดมนต์ ขอพร ให้กับตัวเอง ในวันส่งท้ายปีใหม่  หลายวัดในหลายๆ ที่โดยเฉพาะวัดดัง ๆ ในกรุงเทพ ได้จัดการสวดมนต์ข้ามปี บทสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้ บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ […]