Tag Archives: อานิสงส์การถวายผ้าไตร

อานิสงส์ ทำบุญ ของการถวาย ผ้าไตร จีวร

อานิสงส์ การถวายผ้าไตร

อานิสงส์  การนำ ผ้าไตร มาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ เกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผู้อิ่มเอมใจ อันเกิดจากการอิ่มบุญ ขจัดพ้นจากความยากลำบาก และความยากจนแสนเข็ญ ผ้าไตร จีวร คือ ผ้าจีวร 3 ผืน  เป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ ผ้าจีวร และผ้าสบง แต่นิยมเรียกรวมกันว่า ไตรจีวร ส่วนในการเลือกซื้อผ้าไตรจีวร จะมีอยู่ 2 จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อบรรพชาอุปสมบท หรือ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์   ความหมายของผ้าไตร ทำไมคนถึงนิยมนำมาถวายพระ อานิสงส์ถึงมากมาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในวัดปฎิบัติธรรม และทำภารกิจของสงฆ์ ดังนั้นญาติโยมที่นำผ้าไตร มาถวาย ก็เพื่อให้พระสงฆ์หมดความกังวลใจว่าจะไม่มีชุดนุ่งห่ม อีกทั้ง ผ้าไตรยังช่วยบำบัดความหนาว หรือป้องกันแมลงได้อีกด้วย ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพของพระอีกด้วยเช่นกัน เพราะเหตุใดถวาย ผ้าไตรจึงได้ อานิสงส์   ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ […]