Tag Archives: วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา 2567 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ อ่านที่นี่ธาราญา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่นับได้ว่า ชาวไทยและผู้นับถือศาสนาพุทธ จะไปวัดทำบุญ ฟังธรรม และ เวียนเทียน เป็นหนึ่งในสามวัน สำคัญทางศาสนาของไทย คือ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันวิสาขบูชา และบางครั้งจะเรียกว่า วันพระใหญ่ รวมถึงเป็นวันหยุดราชการ จึงมักจะพาครอบครัวไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ชำระจิตใจ และเสริมมงคลให้กับชีวิต วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันมาฆบูชาในปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชาตรงกับกับวันเพ็ญขึ้นกี่ค่ำ และ เดือนอะไร ส่วน มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประวัติวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ […]

วันมาฆบูชา ประวัติความเป็นมา และ ความสำคัญ

วันมาฆบูชา

ประวัติความเป็นมา วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง สำหรับประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติมีอะไรบ้าง (ที่มาข้อมูล https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3403) ความหมายของ วันมาฆบูชา คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 การกำหนดวันมาฆบูชา การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ความสำคัญของวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี […]