Tag Archives: วันตรุษจีน

ตรุษจีน 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร ประวัติและความเชื่อ สีแดงในวันตรุษจีน

ตรุษจีน

ตรุษจีน เป็นหนึ่งในวันสำคัญของชาวจีนเป็นอย่างมาก ชาวจีนจะนับวันขึ้นปีใหม่คือ วันตรุษจีน ตามปฏิทินจีน นับว่าสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ครอบครัวจะเดินทางกลับบ้านมาอยู่พร้อมกันกับครอบครัว ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เจ้า และให้คำอวยพรแก่ลูกหลาน ที่สำคัญคือ การให้อั่งเปา แก่ ลูก หลาน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่ง การใส่สีแดงตามความเชื่อเพื่อรับโชคและความเป็นมงคล ในการเร่ิมต้นปีใหม่ ซึ่งปีใหม่นี้ 2567 ตรงกับ ปีมังกรทอง หรือ ปีมะโรง ตรุษจีน ปี 2567 วันไหว้ วันจ่าย และวันเที่ยว ตรงกับวันที่ไหน วันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกิจกรรมในช่วงตรุษจีนจะแยกวันออกมาเป็น 3 วันดังนี้ วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันจ่าย คือ วันก่อนวันสิ้นปีก่อนถึงตรุษจีน เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องออกไปจับจ่าย ซื้อของ รวมทั้งอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ วันไหว้ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 […]