Tag Archives: วัฏฏะ

โคตรภูญาณ คืออะไรทำไมถึงเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะ

โคตรภูญาณ

โคตรภูญาณ ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร จากการที่กิเลสเป็นเหตุให้มีกรรม  มีวิบากต่าง ๆ จากผลกรรม ทั้งดีและทุกข์ มีความรู้สึกเห็นสภาพแท้จริงการเกิดดับ  แต่ก็มีกิเลสมาสร้างความอยากโน่นนี่ ทำให้วนอยู่ในวัฏฏะ หาทางออกจากโลกนี้ที่มีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรม  แต่ก็ห่วงคนในครอบครัว รู้สึกจะไปก็ติดขัด อยู่ก็เบื่อในกิเลสจึงเป็นเหตุให้เป็นผู้เห็นภัยต่างๆ ในวัฏฏะ  ความรู้แบบนี้มีขึ้นเฉพาะบางคนและอาจยังไม่เข้าใจว่าทำไม และคืออะไร   โคตรภูญาณ คืออะไร คือ การเห็นทุกข์ที่มันเกิด และทำอย่างไรที่จะทำให้ออกจากวัฏสงสารได้   คนที่ได้โครตภูญาณ คือ คนที่ได้ พระรัตน เป็นที่พึ่งเท่านั้น ไม่พึ่งอย่างอื่นใดอีกเลย  ไม่มีความเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาดลบรรดาลใจสิ่งใด ๆ มาให้มีเงินทองไม่สนใจ  ไม่มีฤกษ์งามยามดีใด  เห็นชัดในภัยวัฏสงสาร และ มีแต่พึ่งตนเองในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า   ลักษณะของจิตที่เกิดกับ โคตรภูญาณ จิตนี้พยายามดิ้นรน หาทางออกจากทางโลก ที่เห็นความเกิดมาเพื่อมารองรับโรคต่าง ๆ มีความหิวโหย ดิ้นรนความอยากคือ ตัณหา  แต่ยังมีความอาลัยกับสิ่งหนึ่งที่ยังผูกพัน  เหมือนคนยืน เท้าหนึ่งยืนบนบก เท้าหนึ่งยืนในน้ำ   จะออกจากโลกก็ห่วงบุคคลที่รัก  แต่ก็อยากออกจากวัฏสงสาร โครตภูญาณ จะเห็นภัยต่าง ๆ […]