Tag Archives: ผ้าไตร ราคา

อานิสงส์ของการถวาย “ผ้าไตรจีวร”

ผ้าไตรจีวร, ผ้าไตร, ผ้าไตรมัสลิน, ถวายผ้าไตร

ผ้าไตรจีวร คือ ผ้าจีวร 3 ผืน  เป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ ผ้าจีวร และผ้าสบง แต่นิยมเรียกรวมกันว่า ไตรจีวร ส่วนในการเลือกซื้อผ้าไตรจีวร จะมีอยู่ 2 จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อบรรพชาอุปสมบท หรือ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ความหมายของ ผ้าไตร ทำไมคนถึงนิยมนำมาถวายพระ พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในวัดปฎิบัติธรรม และทำภารกิจของสงฆ์ ดังนั้นญาติโยมที่นำ ผ้าไตร มาถวาย ก็เพื่อให้พระสงฆ์หมดความกังวลใจว่าจะไม่มีชุดนุ่งห่ม อีกทั้ง ผ้าไตรยังช่วยบำบัดความหนาว หรือป้องกันแมลงได้อีกด้วย ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพของพระอีกด้วยเช่นกัน ขอบคุณข้อมูลเพจ https://th.wikipedia.org   เพราะเหตุใดถวายผ้าไตรจึงได้อานิสงส์ การนำ ผ้าไตร มาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ เกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผู้อิ่มเอมใจ อันเกิดจากการอิ่มบุญ ขจัดพ้นจากความยากลำบาก และความยากจนแสนเข็ญ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า […]

เคล็ดลับการเลือกซื้อ ผ้าไตรจีวร ฉบับ ธาราญา !!

ผ้าไตรจีวร, ผ้าไตร, ผ้าไตร ราคา

ในการถวายเลือกซื้อ ผ้าไตรจีวร ที่จะนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ หลายท่านยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า ผ้าไตร ที่เราจะนำไปทำบุญหรือถวายแก่ครูบาอาจารย์นั้น ควรใช้ผ้าไตรชนิดไหน แบบใด ในการเลือกซื้อผ้าไตรหากเราเปลือกซื้อควรจะทราบด้วยว่าชุดผ้าไตรที่เราเลือกซื้อไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นท่าจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยหรือไม่ พระสงฆ์มีอยู่สองนิกาย 1.พระสงฆ์ธรรมยุต นุ่งห่มจีวรด้วยสีกรักแก่นขนุน 2.พระสงฆ์นิกาย นุ่งห่มจีวรด้วยสีเหลืองส้ม ส่วน ผ้าไตรจีวร นั้นมีอยู่ด้วยกันสอง แบบที่ 1 ไตรที่ใช้สำหรับการบวชพระ (ไตรใหญ่สีราชนิยม 9 ขันธ์) ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย ใช้ในการบวชพระ ผ้าไตรจีวรชุดใหญ่ ประกอบด้วย สังฆาฏิ 2 ชั้น จีวร สบงขันธ์ อังสะ ผ้ารัดอก ประคดไหม ผ้ารับประเคน ผ้าไตรอาศัย ประกอบด้วย 1.  จีวร 2.  สบง 3.  อังสะ ใช้ถวายพระสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสำหรับผัดเปลี่ยนนั่นเอง ไม่สามารถใช้ในพิธีบวชพระได้ ผ้าไตรอาศัย ราคาจะถูกกว่าราคาผ้าไตรจีวรชุดใหญ่ มีหลายท่านที่ยังคงเข้าใจเรื่องการเลือกซื้อผ้าไตรที่จะนำไปถวายแก่พระสงฆ์ที่ผิดอยู่ ผ้าไตรที่วางขายกันอยู่ตามท้องตลาด ราคาประมาณ 800 – […]