Tag Archives: ผ้าเรโท

ผ้ามัสลิน และ ผ้าเทโร นิยมนำมาทำผ้าไตรจีวรนั้นแตกต่างกันอย่างไร ธาราญามีคำตอบ

ผ้ามัสลิน ผ้าไตรมัสลิน

ฝ่ายธรรมยุตหรือที่เรานิยมเรียกกันว่า วัดป่า นั้นนิยมใช้ผ้าไตรจีวรโดยทั่วไป มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ผ้าไตรมัสลิน (ผ้ามัสลิน) และ ผ้าไตรโทเร  เป็นผ้าไตรครองชุดใหญ่ 9 ขันธ์ หรือไตรเต็ม 9 ขันฑ์ ที่มีสังฆาฏิ 2 ชั้น ประกอบไปด้วย 7 ชิ้น คือ  สังฆาฏิ 2 ชั้น จีวร สบงขันธ์ อังสะ ผ้ารัดอก ประคดไหม และผ้ารับประเคน ซึ่งเนื้อผ้าทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกันในการนำมาทำผ้าไตรจีวรถวาย       คลิกอ่านเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ ผ้าไตร 5 ขันธ์ ผ้าไตร 9 ขันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?   ผ้ามัสลิน คืออะไร ? อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผ้ามัสลิน คลิก ผ้ามัสลินคือผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย […]