Tag Archives: ปีชง2567

ปี 2567 ปีนักษัตรอะไร แนะนำสถานที่ ไหว้พระ เสริมดวง รับปีใหม่

เสริมดวง ปีใหม่

โดยความเชื่อทางด้านปีนักษัตรนั้นในความเชื่อจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละปีไม่เหมือนกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีชง ที่มีความเชื่อว่าการดำเนินชีวิตจะติดขัดและมีผลด้านร้ายต่อชีวิต การงาน การเงิน หลายท่านจึงมีการวางแผนในช่วงปีใหม่หรือสิ้นปี เพื่อ เสริมดวง ต้อนรับปีใหม่และแก้ปีชง  บทความนี้ มีแนะนำสถานที่ทำบุญและแก้ชงมาฝากกัน ปีนักษัตร คือ คือ ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น แบ่งเป็นรอบปี รอบละ 12 ปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปดังนี้ ปีชวด-ปีหนู คนที่เกิดปี 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575 ปีฉลู-ปีวัว คนที่เกิดปี 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576 ปีขาล-ปีเสือ […]