Tag Archives: นิวรณ์

นิวรณ์ 5 คืออะไร เหตุของกิเลสทำจิตไม่สงบ แก้อย่างไร

นิวรณ์

ความวุ่นวาย ความไม่สงบ นำพาจิตใจไม่ผ่องใส ไม่ว่าจิตจะอยู่ในภาวปกติ หรือ เข้าสมาธิ ความสงสัย ลังเล ต่าง ๆ นั้นนำพาแต่ทำให้จิตไม่สงบวุ่นวาย ตัว นิวรณ์ 5 อย่างที่เป็นตัวนำพาสู่เหตุ ของความไม่สงบของจิต นิวรณ์ คืออะไร คือ เครื่องกั้นและปิดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้ หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป ซึ่งมี 5 ข้อ นิวรณ์ 5 ข้อมีอะไรบ้าง 1.กามฉันทะ ความพอใจในกาม ( sensual desire ) หมายถึงกลุ่มอารมณ์ประเภท ความลุ่มหลง ความรักใคร่ ความต้องการทางเพศ การติดใจ ความต้องการ ความปรารถนา ความหลงใหลใฝ่ฝัน เป็นต้น 2.พยาบาท ความปองร้าย ( illwill ) หมายถึงกลุ่มอารมณ์ประเภท ความโกรธ ความเกลียด ความแค้น ความริษยา ความดูหมิ่น […]