Tag Archives: นอนโลงศพ

การนอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา !!

การนอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา !!

นอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ถือเป็นพิธีกรรมต่อดวงชะตาโดยการนอนในโลงศพ ที่มีความเชื่อกันว่าการนอนโลงศพ เป็นการแก้เคล็ดต่ออายุและช่วยให้พ้นเคราะห์ สำหรับจุดประสงค์ของการจัดพิธีนอนโลงศพ ไม่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์ หากแต่ยังต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นถึงสัจธรรมความจริงว่า ที่สุดแล้วว่าทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตาย การประกอบพิธีจึงเปรียบเสมือนการฝึกตายก่อนตายจริง การนอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา จากความเชื่อถือเป็นการต่อชะตา พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่กระจายอยู่ในวัฒนธรรมแถบเอเชีย โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธ ทั้งชาวไทย จีน ไปจนถึงทิเบต รูปแบบประเพณี ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนในชาวไทยเชื้อสายจีน เรียกพิธีสืบชะตาต่ออายุนี้ว่า ” พิธีแซกี ” คือ การทำสุสานที่ฝังหลอก โดยที่เจ้าของหลุมยังไม่ตาย แต่มีการนำสิ่งของบางอย่างตามความเชื่อ เอาไปฝังไว้ในสุสานแทนตัวเอง สำหรับพิธีการนอนโลงศพสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตานั้นโดยส่วนใหญ่ จะใช้เวลาแต่ละครั้งประมาณ 5 นาที โดยพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน 4 รูป จะสวดบังสุกุลตายให้ผู้ที่นอนในโลงศพ จะหันหัวไปทิศตะวันตก และกลับหัวมาทิศตะวันออก พระจะสวดบังสุกุลเป็น พร้อมให้ศีล ให้พร โดยทางวัดได้นำโลงศพใบเก่าไปทำพิธีฌาปนกิจตามประเพณี เพื่อให้สิ่งชั่วร้าย และสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ให้มอดไหม้ไปกับกองไฟ จากนั้นเปลี่ยนโลงศพใบใหม่มาใช้ทำพิธีให้ญาติโยมตลอดปี ประโยชน์ของการให้ฝึกตายทุกวันหรือหัดตายเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย ในทางพระพุทธศาสนา มีคำสอนให้มองเห็นตัวเอง แตกออกเป็นชิ้นหยาบ เพื่อให้เห็นเป็นอนิจจังและอนัตตา จนกระทั่งคลายจากความยึดมั่นในตัวตน การฝึกให้มีความรู้สึกว่าตายทั้งที่ยังไม่ตาย ได้ทำให้เกิดปัญญาแล้ว […]