Tag Archives: ถวายเทียนเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้ทำบุญถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝนและชมแห่เทียน ธาราญามีแนะนำ

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ที่จะมาถึงในปีนี้ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดยาวหลายท่านได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่ออยู่กับครอบครัว รวมไปถึงชวนกันไปทำบุญที่วัด  โดยกิจกรรมในวันเข้าพรรษาที่นิยมทำบุญประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าไตร ทำบุญชุดสังฆทาน  ร่วมสวดมนต์ภาวนา  และ ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ในปีนี้ทาง ธาราญา แนะนำ ชมแห่เทียนเข้าพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้า บทความแนะนำ กิจกรรมเข้าพรรษามีอะไรบ้าง คลิกอ่านเพิ่ม วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญอย่างไร วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง https://th.wikipedia.org/wiki ในประเทศไทยมีประเพณีมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน ดังปรากฏประเพณีมากมายที่เกี่ยวกับการเข้าจำพรรษา เช่น ประเพณีถวายเทียนพรรษา แก่พระสงฆ์เพื่อจุดบูชาตามอารามและเพื่อถวายให้พระสงฆ์สามเณรนำไปจุดเพื่ออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจำพรรษา ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฏก แก่พระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์นำไปใช้สรงน้ำฝนในพรรษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีคือ ประเพณีถวายผ้ากฐิน ที่จัดหลังพระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา เพื่อถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ที่จำครบพรรษาจะได้กรานและได้รับอานิสงส์กฐิน เป็นต้น ประวัติ วันเข้าพรรษา “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน […]