Tag Archives: ถวายผ้ากฐิน

ทอดกฐิน 2566 บุญใหญ่ 1 ปีมีครั้ง เช็ควันและสถานที่แนะนำ ได้ที่นี่ธาราญา

ทอดกฐิน

ทอดกฐิน เป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาแล้ว เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย สำหรับ “ทอดกฐิน” คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูป และจะมีพระสงฆ์หนึ่งรูปที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับกฐินนั้น   ทอดกฐินมีการกำหนดระยะเวลาอย่างไร หลังออกพรรษา (29 ตุลาคม 2566) นอกจากพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีท้องถิ่นกันแล้ว อีกกิจกรรมหลังออกพรรษาที่ชาวพุทธให้ความสำคัญ เพราะ หนึ่งปีมีครั้ง คือ “ทอดกฐิน” ซึ่งจะมีกำหนดจัดยาวไปอีก 1 เดือน นั่นหมายความว่าในปีนี้เราจะสามารถร่วมงานทอดกฐินได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566 กฐิน ในประเทศไทยมีกี่ชนิด ? (อ่านบทความแนะนำ คลิก) ขั้นตอนการทอดกฐิน-ทอดกฐินเสร็จกี่โมง การถวายผ้ากฐินนั้น จะเริ่มจาก การจองกฐิน เมื่อต้องการจองกฐินที่วัดไหน ในช่วงพรรษาต้องไปมนัสการสมภารเจ้าวัดนั้น เพื่อแจ้งว่าต้องการขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้นเพื่อให้รู้กันอย่างทั่วถึง เมื่อจองกฐินแล้ว […]

อานิสงส์ของการ ถวายผ้ากฐิน และการถวายที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ?

อานิสงส์ของการถวายผ้ากฐิน และการถวายที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ?

กฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยการถวายผ้าพระกฐิน ของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้าง […]