Tag Archives: ตรุษจีน 2567

ตรุษจีน 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร ประวัติและความเชื่อ สีแดงในวันตรุษจีน

ตรุษจีน

ตรุษจีน เป็นหนึ่งในวันสำคัญของชาวจีนเป็นอย่างมาก ชาวจีนจะนับวันขึ้นปีใหม่คือ วันตรุษจีน ตามปฏิทินจีน นับว่าสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ครอบครัวจะเดินทางกลับบ้านมาอยู่พร้อมกันกับครอบครัว ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เจ้า และให้คำอวยพรแก่ลูกหลาน ที่สำคัญคือ การให้อั่งเปา แก่ ลูก หลาน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่ง การใส่สีแดงตามความเชื่อเพื่อรับโชคและความเป็นมงคล ในการเร่ิมต้นปีใหม่ ซึ่งปีใหม่นี้ 2567 ตรงกับ ปีมังกรทอง หรือ ปีมะโรง ตรุษจีน ปี 2567 วันไหว้ วันจ่าย และวันเที่ยว ตรงกับวันที่ไหน วันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกิจกรรมในช่วงตรุษจีนจะแยกวันออกมาเป็น 3 วันดังนี้ วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันจ่าย คือ วันก่อนวันสิ้นปีก่อนถึงตรุษจีน เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องออกไปจับจ่าย ซื้อของ รวมทั้งอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ วันไหว้ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 […]

วันตรุษจีน พิกัดกิจกรรมวันเที่ยว ทำบุญ สุขใจ และมอบอั่งเป่า

พิกัดเทศกาล วันตรุษจีน

การไหว้เทศกาลตรุษจีน และการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น มีวันสำคัญอยู่ 3 วัน ได้แก่ วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยววันตรุษจีน นับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน และ คนไทยเชื้อสายจีน ในปีนี้ วันตรุษจีน 2567 วันเที่ยวนั้นตรงกับเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ หลังจากผ่านวันไหว้ และ วันจ่าย ก็มักจะพากันออกไปเที่ยวกับลูกหลาน ด้วยสีแดง สีแห่งมงคล  โดยจะสวมเสื้อสีแดง ชุดแดง สีสันสดใส พร้อมกับไหว้ขอพร กับผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวันที่เด็ก ๆ นั้นรอคอย เพราะจะได้อังเปา หรือ อั่งเปา ในบางครั้งก็จะเรียกติดปากอีกแบบ คือ แต๊ะเอีย อ่านบทความแนะนำ อั่งเปา กับ เเต๊ะเอีย ความหมายและความเชื่อ พร้อมคำอวยพรในวันตรุษจีน เทศกกาลตรุษจีนวันเที่ยวทำอะไรบ้าง 1.ขอพรพร้อมกล่าวคำออวยพร  พร้อมซองแดง อังเปา ตัวอย่างคำอวยพร วันเทศกาลตรุษจีน คำอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” กงซีฟาไฉ แปลว่า ขอให้ร่ำรวย […]