Tag Archives: ชุดสังฑทาน

สังฆภัณฑ์ คืออะไร แตกต่างจาก คำว่า “ชุดสังฆทาน” อย่างไร ธาราญามีคำตอบ

สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน

“สังฆภัณฑ์” และ “สังฆทาน” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาพุทธศาสนา โดยมักใช้เพื่ออธิบายหลักการและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตพุทธศาสนิกชน แต่มีความแตกต่างกัน บทความนี้ธาราญามีคำตอบในความหมายและมีความแตกต่างกันอย่างไร ความหมาย  “สังฆภัณฑ์” สังฆภัณฑ์ คือ สิ่งของเครื่องใช้ในกิจของพระสงฆ์ แต่หากจะขยายความสังฆภัณฑ์ก็คือ เครื่องใช้สำหรับพิธีการทางศาสนาเข้าไปด้วย เช่น โต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชา เครื่องทองเหลือง พระพุทธรูป รูปเหมือนต่าง ๆเป็นต้น สังฆภัณฑ์ยังรวมถึง สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของพระสงฆ์ด้วย เช่น จีวร บาตร อาสนะ สบง เป็นต้น สิ่งต่าง ๆที่คนทั่วไปตั้งใจนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์  ชุดสังฆทาน คือ คือ การถวายสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่แด่พระภิกษุสงฆ์หรือเป็นสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์จำเป็นต้องใช้ หรือสรุปได้ว่า “สังฆทานก็คือทานเพื่อพระสงฆ์” ไม่ใช่ถวายเพื่อมุ่ง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ให้ตนเองหรือ อุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยนำของที่ผู้ล่วงลับชอบหรือ ใช้อยู่เป็นประจำมาถวายพระ แต่ถ้าหากท่านต้องการทำบุญให้กับสัตว์เลี้ยง ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือต้องการบริจาคอาหารสัตว์ให้กับวัดก็สามารถทำได้ เพียงแต่แยกอาหารสัตว์ ออกจากเครื่องสังฆทาน โดยไม่ควรใส่ปะปนกับสิ่งของอื่นๆ เพียงเท่านี้พระภิกษุสงฆ์ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสังฆทาน ที่ถวายและนอกจากคุณจะถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว คุณยังได้รับอานิสงส์จากการถวายสังฆทาน อีกด้วย สังฆทานคืออะไร สังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่จำเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด […]