Tag Archives: คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตำนานความเชื่อ เกี่ยวกับ ท้าวเวสสุวรรณ

ตำนานความเชื่อ เกี่ยวกับ ท้าวเวสสุวรรณ

หากพูดถึง “ท้าวเวสสุวรรณ” แล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะเติบโตมาพร้อมกับความทรงจำเกี่ยวกับท่านในวัยเด็ก เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนไทยนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณ รวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ให้มารังควานเด็ก ซึ่งยักษ์ในรูปนั้นก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง “ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ รวมถึงภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนษุย์ ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือ ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญ ท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย และมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ ด้วยบุกุศลที่ท่านบำเพ็ญมา พระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่าน เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่าน ครั้งเมื่อท้าวเวสสุวรรณกำเนิดเป็นมนุษย์ ก็มีจิตใจใฝ่ในธรรมเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ จึงเข้าป่าบำเพ็ญตบะด้วยการอดอาหารจนสามารถบรรลุฌานสมาบัติ จนพระพรหมและพระอินทร์เสด็จลงมาประทานพร แด่เวสสุวรรณมหามุณี ท้าวเวสสุวรรณขอพรว่า ขอให้ มีอำนาจครอบงำโลก เป็นผู้รักษาโลก เป็นผู้ไม่มีวันตาย เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งหลาย ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาโลกทางทิศหนึ่งเป็นโลกบาล และเป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล และยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ อย่างไรก็ตามใครจะเชื่อตำนานไหนก็สุดแล้วแต่กันเนาะ สิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเอง ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณกัน รวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั่นเอง   หากใครที่อยากไปกราบไหว้ บูชาท้าวเวสสุวรรณ มีสร้างรูปท่านไว้ให้คนไปสักการะหลายสถานที่ ที่นิยมกันมาก็มี วัดจุฬามณี ที่สมุทรสงคราม หรือถ้าในกรุงเทพฯ ก็วัดสุทัศน์เทพวราราม ส่วนใหญ่สถานที่ที่มีรูปเคารพท่านมักมีชื่อเสียงในการสร้างรูปท่านเป็นวัตถุมงคลรูปท้าวเวสสุวรรณ  วัดสุทัศน์ฯนั้นเกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าคุณมงคลราชมุณี (สนธิ์) หรือที่คนทั่วไปเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณศรี สนธิ์ เป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ เป็นผู้สืบทอดตำราสร้างพระกริ่ง ของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) รวมทั้งได้รับความกรุณจากหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ท่านเจ้าคุณศรี สนธิ์ เป็นผู้สร้างวัตถุมงคลรูปท้าวเวสสุวรรณขึ้นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สำนักวัดจุฬามณีนั้น ท้าวเวสสุวรรณ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเนื่อง จนปัจจุบัน มาเป็นพระอาจารย์ อิฎฐ์  ว่ากันว่าหากจะไปสักการะท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ฯ นั้นบูชาด้วยดอกไม้สีแดงคนจะเอากุหลาบแดงไปกราบท่านเป็นอันมาก ความเชื่ออย่างหนึ่งของการไปกราบท้าวเวสสุวรรณที่ วัดสุทัศน์ฯ เพราะพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ ใจกลางมหานคร หรือ สะดือเมืองนั่นเอง การไหว้พระขอพรนั้น หากจะให้สัมฤทธิ์ผล คนเฒ่าคนแก่มักสอนกันว่าเราต้องรู้ว่า คนที่เราขอพรท่าน เป็นใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และขอพรในสิ่งที่ท่านอำนาจให้ได้ เรื่องพอพรเทพนั้นจะนำมาเเล่าในโอกาสหน้า โอกาสนี้เล่าเรื่องท้าวเวสสุวรรณให้เป็นที่พึ่งกันไปก่อน ก่อนไปไหว้เทพอย่าลืมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีเหตุและมีผล เทพยดาจะอำนวยพรให้คน ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ดี ถ้าไม่ได้ทำดี ทำบุญจะเอาเหตุอะไรมาให้เกิดผลคือความสุข เช่นกันหากไม่ขยันประกอบสัมมาอาชีวะจะไปร่ำรวยได้อย่างไรกันเล่า 

ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ วัดไหนดี ?

ไหว้ !! ท้าวเวสสุวรรณ วัดไหนดี ?

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้กระแสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างเสาะแสวงหาจะไปสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณกันให้ได้สักครั้ง โดยเชื่อกันว่าท่านท้าวเทพสุวรรณนั้นจะบันดาลพรสิ่งที่ขอแก่ผู้ที่มาสักการะให้เป็นจริง จนเกิดเป็นความเลื่อมใสกันไปทั่วทุกสารทิศ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ และหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ในศาสนาฮินดู เรียกอีกชื่อว่าท้าวกุเวร คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน นอกจากนี้ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณว่าพระยายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์ และคุยหกะ (ยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์) เป็นบริวาร ด้วยเหตุนี้เราเลยจึงพบรูปปั้นยักษ์ หรือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่าง ๆ ซึ่งในเมืองไทยนี้มีหลายๆ วัดที่เป็นที่ประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณ  ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ 10 จุดสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” จากทั่วเมืองไทย 1.วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172–2190 ท่านท้าวแก้วผลึก (น้อย) ธิดาคนหนึ่งของท่านพลาย นายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น วัดจุฬามณีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมมาสักการะ 3 อย่าง ประกอบด้วย สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อเนื่อง โกวิท) อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน องค์ท้าวเวสสุวรรณ 2. วัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ […]

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันภัย เสริมดวง ปังๆ !!

คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันภัย เสริมดวง ปังๆ

ตำนานท้าวเวสสุวรรณ “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือ “ท้าวกุเวร” เป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์ และภูติผีปีศาจ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับอยู่ทางทิศเหนือ และเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ท้าวเวสสุวรรณ ว่ากันว่าหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ), “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ท้าวเวสสุวรรณ คุ้มครองโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ ท้าวเวสสุวรรณ ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมีลาภยศ เสริมดวงค้าขาย ช่วยในเรื่องโชคลาภ เสริมความร่ำรวย เมื่อท่านเป็นหัวหน้าของจตุโลกท้าวเวสสุวรรณในความเชื่อของชาวอินเดียและจีน เรียกท้าวเวสสุวรรณว่า “ท้าวกุเวร” คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หากประพฤติดี ท้าวเวสสุวรรณจะให้โชคลาภ และช่วยคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย เช่น ภูติผีปีศาจและคุณไสยต่าง ๆ สำหรับใครที่ต้องการความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา เสริมโชคเสริมลาภ ขจัดอุปสรรค ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร หรือกราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวัน ในทางพุทธศาสนา มีการกล่าวถึงอดีตชาติของท้าวเวสสุวรรณไว้ว่า มีพราหมณ์นามว่า กุเวร มีอาชีพเป็นคนทำไร่อ้อย เลี้ยงชีพโดยการเอาต้นอ้อยใส่หีบยนต์แล้วคั้นออกมาเป็นน้ำอ้อยไว้ขาย เมื่อกิจการดำเนินไปได้ด้วยดี […]