Tag Archives: ขอขมา

การ ขอขมา พ่อแม่ เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การ ขอขมาพ่อแม่ เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การขอขมาพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำได้ทุกเทศกาล ไม่ใช่เฉพาะวันพ่อ วันแม่ เท่านั้น ใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ แต่ไม่รู้วิธีขอขมาพ่อแม่ หรือสิ่งที่ควรเตรียมก่อนขอขมาพ่อแม่นั้น วันนี้ทาง ธาราญา จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบ สำหรับการขอขมาพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนควรทำ เพราะใน 1 ปีที่ผ่านมา เราไม่อาจรู้ได้ว่า มีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจ ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม และการขอขมาพ่อแม่ ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วย ซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวัน และทุกเทศกาล ดังนั้น หากใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวก็สามารถทำได้ ดังนี้ วิธีการขอขมากรรมกับพ่อแม่ สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่ พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่ ผ้าขาวดิบ ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ) สถานที่ทำพิธีขอขมา ควรเป็นกลางแจ้ง […]