สบง ธาราญา

600.00 ฿

สบง • ผ้านุ่ง สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร
สบงขัณฑ์ หรือ สบงครอง พระสงฆ์ใช้ครองทำสังฆกรรมได้ ลักษณะผ้าจะตัดขาดจากกันเป็นขัณฑ์แล้วนำมาเย็บต่อกัน
สบงอนุวาต หรือ สบงวาต พระสงฆ์ใช้ครองทำสังฆกรรมไม่ได้ ใช้นุ่งครองผลัดเปลี่ยนทั่วไป ลักษณะผ้าจะนำมาเย็บประกบริม 4 ด้าน

สอบถามข้อมูลสินค้า
Add Friend
Add Line Friend : @dharaya