ชุดผ้าไตรจีวร (ไม่รวมดอกบัว)

1,995.00 ฿

🔸 ชุดผ้าไตรจีวร (ไม่รวมดอกบัว) ตัดเย็บประณีต ฝีเข็มคู่ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย 🔸

ขนาด & สีสั่งตัดเย็บได้ เพื่อให้พระสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ถูกต้องตามหลักพระวินัย และ เกิดศรัทธาสูงสุดแก่การถวาย

สอบถามข้อมูลสินค้า
Add Friend
Add Line Friend : @dharaya