Posts found

หลายคนสงสัยว่า ถวายสังฆทาน ได้ถึงกี่โมง ?
หลายคนสงสัยว่า ถวายสังฆทาน ได้ถึงกี่โมง ?

การ ถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญ [...]

ถวายสังฆทานอย่างไรดีกับยุคนิวนอร์มอล ?
ถวายสังฆทาน อย่างไรดีกับยุค New Normal ?

สำหรับชาวพุทธแล้ว คงไม่มีใครไม่เคยถวายสังฆทาน เพราะการถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวผู้ทำ อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ไม่ใช่ว่าเราจะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปมอบให้พระสงฆ์ได้เลย ทั้งนี้เราควรทำตามวิธีปฏิบัติที่สืบต่อกันมายาวนาน รวมถึงเลือกสิ่งที่ของที่มีความจำเป็นต่อพระสงฆ์ให้มากที่สุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เตรียมของที่จะถวายสังฆทาน ตามปกติแล้วเราจะเลือกซื้อถังสังฆทานที่ถูกจัดเป็นชุดตามร้านร้านสังฆภัณฑ์ ซึ่งบางร้านก็บรรจุของน้อย หรือนำของที่ไม่ได้คุณภาพมบรรจุใส่ถัง บางอย่างก็ค้างนานจนหมดอายุการใช้งาน [...]


Pages found