การไหว้ราหู ควรจะต้องไหว้อย่างไรบ้าง ?

ราหูเป็นดาวเคราะห์ที่ปกติจะย้ายในทุกๆ 1 ปีครึ่ง ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราหูย้าย จะส่งผลต่อดวงชะตาของคนทั้ง 12 ราศี ซึ่งก็จะมีทั้งส่งผลให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดวงดีขึ้น สิ่งต่าง ๆ ราบรื่นมากขึ้น พ้นทุกข์ พ้นเคราะห์ หรือในทางกลับกันจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความวุ่นวาย เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ลุ่มหลง มัวเมาไปกับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ

ของไหว้

         เนื่องจากดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นของ ไหว้ราหู จึงต้องเป็น 8 หรือ 12 อย่าง/ชนิด และต้องประกอบไปด้วยของคาว ของหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นสีดำที่ปรุงสุกแล้ว สามารถนำมารับประทานหรือดื่มได้ โดยของดำที่นิยมนำมาบูชาราหู ได้แก่

 1. ไก่ดำต้ม
 2. ปลาดุกย่าง
 3. เหล้าดำ
 4. กาแฟดำ
 5. เฉาก๊วย
 6. น้ำโค้ก (หรือน้ำอัดลม/น้ำหวานที่เป็นสีดำ)
 7. ซุปไก่
 8. งาดำ
 9. ถั่วดำ
 10. ข้าวเหนียวดำ
 11. สาหร่ายดำ
 12. ไข่เยี่ยวม้า

          นอกจากนี้ต้องเตรียมน้ำเปล่า 1 ถ้วย พร้อมด้วยดอกไม้สีดำ และธูปตามจำนวนของที่ไหว้ด้วยนะคะ เช่น หากไหว้ 8 อย่าง/ชนิด ก็ใช้ธูป 8 ดอก (หากสามารถหาธูปดำได้ก็จะยิ่งดี)

**หมายเหตุ: ของไหว้สามารถเลือกจัดสรรได้ตามความเหมาะสมและตามความสะดวกของแต่ละคน

ขั้นตอนในการไหว้คือ

 • ให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ควรไหว้ตั้งแต่เวลา 23.05 น. เป็นต้นไป
 • จุดธูปเทียน พร้อมเริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยการท่องบทสวด ดังนี้

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ”

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ”

พระคาถาจันทรบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง
สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ
ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ
สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา
เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ
อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ”

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง) ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และอันตรายใด ๆ ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ…….”

คาถาบูชาพระราหู (ท่อง 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

จากนั้นกล่าว ชื่อ นามสกุล ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง) ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา…….

คาถาลาของไหว้

          เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้ และสวด “เสสัง มังคะลา ยาจามิ” จากนั้นสามารถนำของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เลยค่ะ หรือจะนำไปอาบไปดื่มก็ได้ โดยก่อนรับประทานหรือนำไปดื่มไปอาบให้ท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”  (ตามแบบฉบับของวัดศีรษะทอง ต้นตำรับการ ไหว้ราหู)