เสริมดวง ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ สวดบังสุกุลเป็น – สวดบังสุกุลตาย คืออะไร

สวดบังสุกุล เสริมดวง

พิธีบังสุกุลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนนิยมทำเพื่อ เสริมดวง แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์และต่อชะตา แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วบังสุกุลคืออะไร  สวดบังสุกุล คืออะไร

 

การทอดผ้าบังสุกุล คืออะไร

บังสุกุล แปลว่า ฝั่งแห่งฝุ่น, กองฝุ่น, คลุกฝุ่น, เปื้อนฝุ่น เป็นคำใช้เรียกผ้าที่ภิกษุชักจากศพ หรือผ้าที่ทอดไว้หน้าศพ หรือผ้าที่ทอดไว้บนด้ายสายสิญจน์ หรือผ้าภูษาโยงที่ต่อมาจากศพด้วยการพิจารณากรรมฐานว่า ผ้าบังสุกุล โดยเรียกกริยาที่พระชักผ้าหรือพิจารณาผ้าเช่นนั้นว่า ชักผ้าบังสุกุล หรือ พิจารณาผ้าบังสุกุล

ในสมัยพุทธกาลภิกษุต้องแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งแล้วจากกองขยะหรือจากป่าช้ามาทำจีวรใช้ ผ้าเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเปื้อนฝุ่นหรือสกปรก จึงเรียกว่าบังสุกุล

การทอดผ้าบังสุกุล เป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ โดยทอดวางผ้าไตรจีวรหรือผ้าผืนใดผืนหนึ่งในบรรดาผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ท่านพิจารณานำไปใช้ ซึ่งในงานฌาปนกิจจะมีการใช้ภูษาโยงหรือด้ายสายโยง (สายสิญจน์) โยงจากโลงศพหรือภาพผู้ล่วงลับมายังพระ แล้วทอดผ้าให้ท่านพิจารณาเปรียบเสมือนสมัยพุทธกาลที่ชาวบ้านทิ้งผ้าไว้ตามป่าช้า เป็นผ้าที่เขาแขวนไว้บ้าง หรือเป็นผ้าของคนที่เสียชีวิตแล้วบ้าง บทสวดมนต์ที่นำมาสวดพิจารณาผ้าบังสุกุลจึงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของสังขาร

เคล็ดลับการ เสริมดวง ให้ชีวิตดีขึ้น !!

สวดบังสุกุล คืออะไร

การทอดผ้าบังสุกุล คือ การทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ ดังนั้นการสวดบังสุกุลจึงเป็นการสวดเพื่อให้ผู้ฟังและผู้รับบทสวดเกิดความปลงกับความเที่ยงของสังขาร เพื่อทำใจยอมรับความเป็นไปตามธรรมชาติของโลกเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย

บังสุกุลเป็น คืออะไร

พิธีสะเดาะเคราะห์อย่างการทำบังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย ตามความเชื่อคือ เมื่อรู้สึกว่ามีเคราะห์หรือใกล้จะสิ้นอายุขัย ต้องการที่จะเสริมดวงชะตา ต่อชะตา จึงทำพิธีนี้ขึ้น โดยการนำผ้ามาคลุมร่างผู้ต้องการสะเดาะเคราะห์ไว้ทั้งตัว ให้พระสงฆ์จับชายผ้า กล่าวคาถา เพื่อเป็นการช่วยให้คนที่กำลังมีเคราะห์ มีกำลังใจมีความรู้สึกสบายใจ

สรุป การสวดบังสุกุลมีเพื่อให้เราปลงกับสังขาร ที่อยู่ใต้ไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน และเป็นทุกข์  และให้เรามีสติในการดำเนินชีวิต

ขอบคุณที่มาข้อมูล wikipedia.org , kapook.com