อานิสงส์ของการถวาย “ผ้าไตรจีวร”

ผ้าไตรจีวร, ผ้าไตร, ผ้าไตรมัสลิน, ถวายผ้าไตร

ผ้าไตรจีวร คือ ผ้าจีวร 3 ผืน  เป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ ผ้าจีวร และผ้าสบง แต่นิยมเรียกรวมกันว่า ไตรจีวร ส่วนในการเลือกซื้อผ้าไตรจีวร จะมีอยู่ 2 จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อบรรพชาอุปสมบท หรือ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ความหมายของ ผ้าไตร ทำไมคนถึงนิยมนำมาถวายพระ

พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในวัดปฎิบัติธรรม และทำภารกิจของสงฆ์ ดังนั้นญาติโยมที่นำ ผ้าไตร มาถวาย ก็เพื่อให้พระสงฆ์หมดความกังวลใจว่าจะไม่มีชุดนุ่งห่ม อีกทั้ง ผ้าไตรยังช่วยบำบัดความหนาว หรือป้องกันแมลงได้อีกด้วย ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพของพระอีกด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลเพจ https://th.wikipedia.org

 

เพราะเหตุใดถวายผ้าไตรจึงได้อานิสงส์

การนำ ผ้าไตร มาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ เกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผู้อิ่มเอมใจ อันเกิดจากการอิ่มบุญ ขจัดพ้นจากความยากลำบาก และความยากจนแสนเข็ญ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า หากเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภัยอันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้

อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

อ่านบทความเพิ่มเติม แนะนำ

วิธีการ ถวายสังฆทาน อุทิศให้ผู้ล่วงลับ

ผู้ถวายผ้าไตรจีวร แด่พระสงฆ์ด้วยจิตบริจาคที่บริสุทธิ์ อานิสงส์จึงบังเกิดเป็นผลบุญมหาศาล ดังนี้

  1. สามารถตัดบาปออกจากจิตใจ กำจัดกิเลส คือ ความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว ให้บรรเทาเบาบาง
  2. ยืน เดิน นั่ง เป็นสุขใจ เบิกบาน เกิดความภาคภูมิใจในบุญกุศลบังเกิดความอิ่มบุญ สุขใจ
  3. พ้นจากความยากจน ความลำบาก ขัดสนในทุกภพทุกชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้ง 4
  4. เกิดชาติใดภพใด จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส
สำหรับผ้าไตรของธาราญานั้นได้มีการทำการคัดสรรและผลิตออกมาได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย เมื่อนำไปถวายพระสงค์นั้น ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจถวาย เพื่อให้พระผู้รับนั้นได้ครองผ้าอย่างถูกต้อง เนื้อผ้านุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี ตัดเย็บฝีเข็มประณีตคงทน ดังนั้นในการถวายสินค้าที่ดีมีคุณภาพนั้นการซื้อสินค้าที่คุณภาพเหมาะสมแก่การถวายแก่พระครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนั้นคงจะไม่มีคำว่าแพง การทำบุญที่ดี สะดวกและประณีต ซึ่งทำให้ศาสนาพุทธนั้นดำรงได้อย่างมีความหมาย ทั้งผู้ให้นั้นมีความปิติในสิ่งของที่ถวายซึ่งจัดชุดอย่างสวยงามเป็นกุศล ถ้าสนใจสินค้าอื่นๆนอกจากผ้าไตร สามารถค้นหาได้ทันทีที่ www.dharayath.com

ชุด ผ้าไตรจีวร

ผ้าไตรมัสลิน สีพระราชนิยม 9 ขัณฑ์ ขนาด 1.9 – 2.0 เมตร ** สามารถถวายทำบุญได้ทุกวัด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชุด ผ้าไตรจีวร

ผ้าไตรมัสลิน สีส้มทอง (5 ขัณฑ์) ไตรเต็ม ไตรใหญ่ 7 ชิ้น ไตรอาศัย ไตรแบ่ง ไตรเล็ก 3 ชิ้น

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม