อังสะ

🔸อังสะ หรือ เสื้อกล้ามหรือเสื้อชั้นใน สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรสวมใส่เพื่อไม่ให้ดูเปลือยกายท่อนบนอังสะ คือ ผ้าที่มีลักษณะเหมือนสไบเฉียง มีบ่าด้านเดียว (เปิดบ่าขวา) เย็บติดกันด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งติดกระดุม หรือ ติดสายสำหรับผูกให้กระชับเวลาห่มครอง

Read More

วันสารทไทย เป็น การทำบุญกลางปี การนำข้าวปลาอาหาร และขนมกระยาสารท ไปทำบุญตักบาตรที่วัด ฟังธรรม ทำบุญ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่มีชีวิตผ่านพ้นเวลามาได้ถึงครึ่งปี และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว คล้ายกับวันสารทจีนที่ผ่าน

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563#วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปี ชวด #วันธงไชย#วันราหู ย้ายราศี ราหูย้ายออกจาก ราศีเมถุน และ ราศีธูนเข้าสู่ ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิกราศีเมถุน [15 มิ.ย -16 ก.ค.] และราศีธนู [16 ธ.ค.-14 ม.ค.] ดวงจะเริ่มพ้นเคราะห์ ดวงจะเริ่มดีขึ้น พ้นเคราะห์ สิ่งดีๆ กำลังจะเข้ามามากขึ้นราศีพฤษภ [15 พ.ค.-14มิ.ย.] และราศีพิจิก [17 พ.ย.-15ธ.ค.] หมั่นสวดมนต์ ไหว้พระ #ทำบุญ ดวงชะตามีสิทธิ์พลิกจากร้ายกลายเป็นรุ่ง

Read More

วันนี้ #วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

📍 ทำไมต้องเพียรทำบุญ สั่งสมบุญ ?

Read More

#วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด #วันออกพรรษาตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา คือ วันที่ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาร่วมกันตลอดเวลา 3 เดือนให้สามารถตักเตือน และชี้ข้อบกพร่องแก่กันได้โดยเสมอภาคด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกกตักเตือนได้รับรู้ข้อบกพร่องของตน เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องดียิ่งขึ้น

Read More

วันหลังออกพรรษาวันแรกนั้น มีความสำคัญอีกประการคือ #วันเทโวโรหณะ
หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในวันแรกหลังเทศกาลวันออกพรรษา หรือ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 หรือ การทำบุญตักบาตรพระพุทธเจ้า

Read More

🔸 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประวัติของวัดแห่งนี้ กล่าวคือ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสุสานหลวงขึ้นใน ‘วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม’ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความใกล้ชิด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรส พระราชธิดา พระนัดดา และพระปนัดดา ได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีอนุสรณ์สถาน “รังษีวัฒนา” อันตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในสุสานหลวงภายในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นที่บรรจุพระราชสรีรางคารของพระราชบุพการีของในหลวง ร.๙ แทบทั้งสิ้น ….. รวมทั้งพระราชสรีรางคารแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชสรีรางคารของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็บรรจุภายในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วย

Read More

เทศกาลกินเจ 🔸 ทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 1 ถึง 9 ค่ำ ตามปฎิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ปี 2563 ช่วงเทศกาลกินเจจะตรงกับวันที่ 17-25 ตุลาคม รวมเวลา 9 วัน บางท่านอาจกินเจเพื่อล้างท้องก่อนล่วงหน้า1-2 วันก็ได้

Read More

อานิสงส์ของการทอดกฐิน 🔸 การทำบุญ จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่า ทุกอย่างเป็น อานิสงส์กฐินบุคคลใดตั้งใจทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี หรือ เป็นบริวารกฐินก็ดี (แต่ถ้าเป็นกฐินสามัคคี หมายความว่า ทุกคนจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันหมด) จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน

Read More

#วันนี้วันพระ ตรงกับวันพุธที่ 6 มกราคม 2564
วันแรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน2) ปีชวด

ขึ้นชื่อว่า “บุญ” มีอะไรก็ทำไป
อย่าไปเลือกว่า บุญมาก บุญน้อย ทำไปก็มากเอง

#โอวาทธรรม โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโร

ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด #วันพระใหญ่

มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมี แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชา จึงตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

Read More

#วันนี้วันพระ🙏🔸#การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ • ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

Read More