🔸วันวิสาขบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

Read More

วันมหาสงกรานต์ 🔸 วันขึ้นปีใหม่ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล

Read More

วันพุธ 16 ก.พ. นี้ 🟡 วันมาฆบูชา🔸มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ หรือ ‘วันจาตุรงคสันนิบาต’

Read More

🙏 ร่วมอนุโมทนาบุญพิธีบวงสรวง เททองหล่อท่าน #ท้าวเวสสุวรรณ ขนาดสูง 2.5 ม ณ วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ได้นำเงินปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมบุญมา 🔸ถวายสังฆทาน พร้อมถวายเพล พระ 9 รูป 🔸บุญไถชีวิตโค ธาราญา และเข้าภาพขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน 🙏

Read More

การบูชา #ดอกไม้🌼🌸🌹🌻🌺 สื่อถึง พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมาจากหลายตระกูล ต่างวรรณะ เชื้อชาติ ต่างชนชั้น หลากหลายความแตกต่างมาอยู่ใน #พระธรรมวินัย มีวินัยอันหนึ่งอันเดียวกัน & ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงงดงามเหมือนดอกไม้ต่าง ๆ น่าเคารพบูชา

Read More

🕯การจุดเทียน “จุดเล่มซ้ายมือก่อน”
#เทียน 2 เล่ม 🕯🕯สื่อถึง พระธรรม กับ พระวินัย
Read More

#ธูป #เทียน #ดอกไม้ ความหมายของการบูชา

Read More

วันนี้ #วันพระ
🙏🙏🙏

ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

Read More

วันนี้ #วันพระ
🙏🙏🙏

ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

Read More

วันนี้ #วันพระ สุดท้ายของปี 2564
🙏🙏🙏

Read More

🙏 ขอขอบพระคุณ ร่วม อนุโมทนาบุญ กับ คณะนักแสดง ภาพยนตร์เรื่อง “ส้มปลาน้อย” 🐟🐠🧡งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วม ปูพื้นหินแกรนิตอุโบสถ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ วัดใหม่สันติ จ.นครราชสีมา

Read More

วันนี้ #วันพระ#ธรรมทาน ก่อนนอน
🔸บุญกุศุล🔸 โดย หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

🙏

Read More

พรุ่งนี้ #วันพระ

Read More

🙏 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน 🙏#วันพระใหญ่ 🔸 พิธีบวงสรวงพญานาคทั้งสี่ตระกูล 🔸

Read More

🟡 วันนี้ #วันพระใหญ่#วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู

Read More

❓❓ จุลกฐิน • มหากฐิน • กฐินสามัคคี แตกต่างกันอย่างไร ❓❓

Read More

🔸กฐินกาล หรือ เทศกาลกฐิน 🔸คือ ช่วงหลังออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือ 22 ตุลาคม ถึง วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือ 19 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาเพียงเดือนเดียว โดยวัดหนึ่งๆ จะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว จึงมักเรียกว่า

Read More

#วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

🟡 วันหลัง #ออกพรรษา วันแรกนั้น มีความสำคัญอีกประการคือ #วันเทโวโรหณะ หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในวันแรกหลังเทศกาลวันออกพรรษา หรือ การทำบุญตักบาตรพระพุทธเจ้า

Read More

🟡 วันนี้ #วันพระ ตรงกับ #ออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา

Read More

🟡 13 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 🟡

Read More

วันนี้ #กินเจ ตรงกับ #วันพระไทย#วันสารทไทย
🟡🔴เทศกาลกินเจ 🔸 ทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 1 ถึง 9 ค่ำ ตามปฎิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ปี 2564

Read More

พรุ่งนี้ #วันสารทไทย#วันพระ#กินเจ

ตรงกับวันพุธที่ 6 ตุลาคม วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู

🟠ภาคกลาง เรียก “สารทไทย”
🔵ภาคเหนือ เรียก “งานทานสลากภัต” หรือ “ตานก๋วยสลาก”
🔴ภาคอีสาน เรียก “ทำบุญข้าวสาก”
🟤ภาคใต้ เรียก “งานบุญเดือนสิบ” หรือ “ประเพณีชิงเปรต”

Read More

🟡 พรุ่งนี้ #วันพระ วันนี้ดาวพฤหัสย้าย สวดมนต์ที่บ้านง่ายๆ

Read More

🔥ในสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทย ✨ธาราญา โดย บริษัท ธาราญา จำกัด ร่วมกับ กัลยาณมิตรขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการแบ่งปันอาหาร ผ่านข้าวกล่องปันสุข(ข้าวยำไก่แซบ) 200 กล่อง กระจายไปในชุมชน คนงานและคนที่ขาดแคลน เพื่อความอิ่มท้อง แทนความห่วงใย… 🙏#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน#คนไทยไม่ทิ้งกัน#ร่วมใจสู้ภัยโควิด

ธาราญา - วันสารทจีน

วันนี้ #วันสารทจีน วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม หรือ เดือน 7 ตามปฏิทินจีน 🇨🇳วันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนมารวมตัวกัน เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้

Read More

วันนี้ “วันเข้าพรรษา” หรือ “จำพรรษา” หรือ “พักฝน”
🔸 พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน ช่วง 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้

Read More

วันนี้ #วันอาสาฬหบูชา#วันพระใหญ่🙏

🔸 วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

Read More

#เข้าพรรษา นิยมถวาย #แสงสว่าง🕯 สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเข้าพรรษา จึงมีการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา หล่อเทียนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดช่วงเข้าพรรษา

Read More

#วันนี้วันพระ
#โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
🙏

Read More

สิ่งของหลายๆอย่างที่ธาราญารวมชุดมานั้น ได้ความรู้จากการพูดคุยใกล้ชิดพระสงฆ์ หลายๆท่านอาจไม่ทราบว่าพระสงฆ์ตามพระวินัยนั้นไม่สามารถเอ่ยขอสิ่งใดจากญาติโยมทั่วไปได้ เช่นของหลายๆอย่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในป่า พื้นที่ห่างไกล หรือวัดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนั้นจะต่างกับพระในเมืองมาก เช่น ชุดไฟฉายโซล่าเซลล์ ที่จำเป็นในการเดินทางกลางคืนสามารถชาร์จไฟได้จากแสงอาทิตย์ เป็นต้น หรือของหลายอย่างเช่น ชุดกรรไกรตัดเล็บ เครื่องเขียนที่จำเป็น น้ำตาเทียม ยาสมุนไพร หรือ แก้วน้ำเก็บความร้อน/เย็น เป็นต้นซึ่งจะไม่ได้เจอในชุดสังฆทานทั่วไปนั้นทางเราก็นำมารวมอยู่ในชุดต่างๆของธาราญา เพราะเราทราบว่าทางพระสงฆ์นั้นได้ใช้จริงธาราญาขอขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ

Read More

#วันนี้วันพระ #ทำบุญ #สังฆทาน

ปัจจัยที่ทำให้เป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์มาก #โอวาทธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

Read More

#คนเกิดวันเสาร์💜 มานะ มุ่งมั่น หนักเอาเบาสู้ ชนะทุกอย่าง
📍ถวายสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำบุญกับการสร้างวิหาร โบสถ์

Read More

#คนเกิดวันศุกร์💙 สดใส โสภา งามสง่า มีเสน่ห์📍ถวายสิ่งที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าขนหนู ผ้าไตรจีวร ของใช้

Read More

#คนเกิดวันพฤหัสบดี🧡 ฉลาดหลักแหลม นักปราชญ์ราชบัณฑิต
📍ถวายสิ่งที่เป็นพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรค

Read More

#คนเกิดวันพุธ💚 ช่างพูดช่างเจรจา นักการฑูต สานสัมพันธ์ไมตรี
📍ถวายสิ่งที่เป็นอาหารแห้ง & ทำบุญด้วยสิ่งพิมพ์ อาทิ น้ำปานะ น้ำดื่ม นมกล่อง หนังสือสวดมนต์

Read More

#คนเกิดวันอังคาร💖 แข็งแกร่ง ใจสู้ ฝ่าฟันอุปสรรค
📍ถวายสิ่งที่เป็นยาเวชภัณฑ์ & ของมีคม อาทิ ยารักษาโรค มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ

Read More

#คนเกิดวันจันทร์ 💛 อ่อนหวาน นุ่มนวล มีเมตตา
📍ถวายสิ่งของคู่ อาทิ รองเท้า ทำบุญกับเด็ก คนพิการ คนชรา

Read More

#คนเกิดวันอาทิตย์❤️ ร้อนแรง เด็ดขาด กล้าหาญ
📍ถวายสิ่งที่เป็นตัวแทนแสงสว่าง อาทิ หลอดไฟ LED ไฟฉายsolar เทียนขี้ผึ้ง

Read More

🙏#วันนี้วันพระ . . . ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล จะภาวนา ทำด้วยสติ ด้วยปัญญา . . . อย่าทำด้วยกิเลสธรรมทานก่อนนอน โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

Read More

วันนี้ #วันพระ “วันอัฏฐมีบูชา” วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (หรือเดือน ๗) ปีนี้ ตรงกับวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Read More

🔸 ธูปฟั่นมือ & เทียนขี้ผึ้ง 🔸

✔️ธูปฟั่นมือ หรือ ธูปโบราณ เนื้อธูปจะผสมเครื่องหอมของไทย เช่น อบเชย จันทร์เทศ และผงไม้หอมต่างๆ ขึ้นรูปด้วยมือทีละดอก กลิ่นหอมอ่อนๆ
นิยมใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆในโบราณราชประเพณี
เหมาะสำหรับจุดการแจ้ง หรือ ปักประดับกระถางธูปบูชาหน้าหิ้งพระ 🙏

Read More

🔸วันนี้ #วันพระ 🙏

การให้ด้วยความเต็มใจนั้น มีอานิสงส์มหาศาล
ของที่ให้ แม้จะน้อย แต่ให้ด้วยความเต็มใจ
ก็มีอานิสงส์มากกว่าเงินจำนวนมาก
แต่ให้เพราะอยากได้หน้า หรือให้ แต่เสียดาย

ธรรมทานโดย หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล

Read More

มี #ทุกข์ ให้นึกถึง #บุญกุศล . . . #บุญ เท่านั้นที่จะคุ้มครองรักษา . . . โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

Read More

🔸พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ🔸#พืชมงคล

Read More

#ทำบุญ 🔸 #ธรรมทาน โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 🙏

ธาราญา ศรัทธาอันประณีต

Read More

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
🔸 พระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 🔸

Read More

🔸 ธาราญา ศรัทธาอันประณีต #พระสงฆ์ใช้งานได้จริง🙏 สวดนพเคราะห์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

Read More

🇹🇭 วันเถลิงศก 🔸 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน2564 เวลา 7 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที (ตามหลักจันทราคติ)

Read More
อังสะ

🔸อังสะ หรือ เสื้อกล้ามหรือเสื้อชั้นใน สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรสวมใส่เพื่อไม่ให้ดูเปลือยกายท่อนบนอังสะ คือ ผ้าที่มีลักษณะเหมือนสไบเฉียง มีบ่าด้านเดียว (เปิดบ่าขวา) เย็บติดกันด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งติดกระดุม หรือ ติดสายสำหรับผูกให้กระชับเวลาห่มครอง

Read More

วันสารทไทย เป็น การทำบุญกลางปี การนำข้าวปลาอาหาร และขนมกระยาสารท ไปทำบุญตักบาตรที่วัด ฟังธรรม ทำบุญ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่มีชีวิตผ่านพ้นเวลามาได้ถึงครึ่งปี และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว คล้ายกับวันสารทจีนที่ผ่าน

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563#วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปี ชวด #วันธงไชย#วันราหู ย้ายราศี ราหูย้ายออกจาก ราศีเมถุน และ ราศีธูนเข้าสู่ ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิกราศีเมถุน [15 มิ.ย -16 ก.ค.] และราศีธนู [16 ธ.ค.-14 ม.ค.] ดวงจะเริ่มพ้นเคราะห์ ดวงจะเริ่มดีขึ้น พ้นเคราะห์ สิ่งดีๆ กำลังจะเข้ามามากขึ้นราศีพฤษภ [15 พ.ค.-14มิ.ย.] และราศีพิจิก [17 พ.ย.-15ธ.ค.] หมั่นสวดมนต์ ไหว้พระ #ทำบุญ ดวงชะตามีสิทธิ์พลิกจากร้ายกลายเป็นรุ่ง

Read More