สวดมนต์ข้ามปี 2564 เสริมดวง แบบ New Normal !!

สวดมนต์ข้ามปี 2564 สริมดวง แบบ New Normal !!

ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองข้ามปี นอกเหนือจากการไปเคาท์ดาวน์ในที่ต่าง ๆ แล้ว การสวดมนต์ข้ามปี ก็นับได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเหล่าศาสนิกชน เป็นกุศโลบายที่ดี ที่ช่วยให้คนเข้าถึงศาสนา ซึ่งในช่วงปีหลัง ๆ เหล่าวัยรุ่น คนทำงานก็นิยมไปสวดมนต์ข้ามปีกันมากมาย เรียกว่าทำได้ทุกเพศทุกวัย และไม่ใช่เรื่องของคนแก่ คนเคร่งครัดอีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ในทุก ๆ ปีจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ก่อนการไปสวดมนต์ข้ามปีนั้นสิ่งที่ควรเตรียม คือ ชุดนุ่งขาวห่มขาว หรือ แต่งกายให้สุภาพ (หากผู้ที่สวดมนต์ข้ามปี ไม่ต้องการไปสวดที่วัด หากทำกิจกรรมที่บ้านก็สามารถแต่งกายได้ตามสบาย) ส่วนบทสวดมนต์ ก็สามารถถือหนังสือ หรือกระดาษที่มีบทสวดเท่านั้น ส่วนใหญ่ทางวัดจะมีหนังสือสวดมนต์ไว้แจกจ่ายหรือให้ยืม 

สำหรับกิจกรรมในวันสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีพุทธมีดังนี้ 

กิจกรรมตั้งแต่เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์เย็น

เวลา 20.00 น. สวดมนต์บทต่าง ๆ และสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แล้วเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ

เวลา 21.00 น. สวดพระคาถา “มหาสันติงหลวง” ในคัมภีร์อุปปาตะสันติ (พระคาถาเพื่อก่อให้เกิดสันติแก่ชาวโลก)

เวลา 22.00 น. สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

เวลา 23.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บท นวัคคหายุสมธรรม (สวดนพเคราะห์)

เวลา 24.00 น.สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ต้อนรับสู่วันแรกของปี 2565

เจ้าอาวาส กล่าวคำอำนวยพรในวันปีใหม่

ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ 

เวลา 01.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนนพเคราะเป็นเสร็จพิธี 

แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนมีความกังวลในการออกไปสวดมนต์ข้ามปี และหลายพื้นที่ก็ได้มีการงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้ทางกรมศาสนาได้มีการประกาศปรับรูปแบบกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565” เป็นการจัดแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยประชาชนจะยังสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ผ่านทางสื่อและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผ่านทาง Facebook วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและ Facebook กรมการศาสนา ตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป หรือร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกับวัดอรุณราชวราราม ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ในเวลา 23.30 – 00.15 น. หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา

ส่วนภูมิภาค ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย, วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี, วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ นอกจากนี้ องค์การศาสนาต่างๆ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ ประกอบพิธีในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนเปิดศาสนสถานให้ประชาชนสักการะ เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ หากใครยังสะดวกและสนใจที่อยากจะไปสวดมนต์ข้ามปีนอกสถานที่ วันนี้ทางธาราญามีสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2565 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมาแนะนำ ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564- 1 มกราคม 2565
  2. จังหวัดพิษณุ โลกสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่องาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ 2565” เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2565 จัดในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. จังหวัดนครราชสีมา จัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสุทธิจินดาและบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภายใต้ชื่องาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย และพิธีจุดเทียนพร้อมกันในเวลา 00.09 น. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
  4. จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีหลากหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต เช่น วัดหลังศาล วัดท่าเรือ วัดพระใหญ่ วัดม่าหนิก วัดวิชิตสังฆาราม วัดเก็ตโฮ่ สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  5. จังหวัดลำพูน สวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธาตุ หริภุญชัยฯ ภายใต้ชื่องาน “ลำพูน ลานบุญ ล้านนา” พร้อมการบูชาเทียนวันเกิด สวดนพเคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี รดน้ำมนต์ และห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ในตืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  6. จังหวัดอุตรดิตถ์ งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Countdown 2565 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และพิธีตักบาตรขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2565
  7. จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จัดงานเทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครกับพิธีรับส่งตะวัน ให้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีและร่วมตักบาตรทำบุญในตอนเช้า
  8. จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ภายใต้ชื่องาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565” ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งร่วมพิธีปล่อยโคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  9. จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณวัดวรนาถบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00-01.00 ของวันที่ 1 มกราคม 2565
  10.   จังหวัดพิจิตร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร พร้อมพิธีสวดบูชานพเคราะห์และสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมพิธีทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2565
ซึ่งการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมดเป็นรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสานต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทยที่ดีงาม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างภายในงานตามที่กำหนด

ชุดกำลังวัน

เสริมดวงเกิด เหมาะสำหรับทำบุญวันเกิด หรืองานบุญทั่วไป สามารถเลือกสีเทียน & ริบบิ้น ตามสีของกำลังวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สังฆทานชุด

ธาราญา เพียบพร้อมบริบูรณ์ เหมาะสำหรับ งานมงคลพิเศษ อาทิ งานบวชพระ ทำบุญบ้าน ทำบุญวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม