รายชื่อวัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อวัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

วัดในกรุงเทพมหานคร มีนิกายค่อนข้างหลากหลาย อาทิ มหานิกาย, ธรรมยุติกนิกาย, อนัมนิกาย, จีนนิกาย แต่โดยหลักๆแล้ว แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ

  1. มหานิกาย
  2. ธรรมยุติกนิกาย
มหานิกาย

พระอารามหลวงมหานิกาย

พระอารามหลวงชั้นเอก

ชนิดราชวรมหาวิหาร
ชนิดราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นโท

ชนิดราชวรมหาวิหาร
ชนิดราชวรวิหาร

ชนิดวรมหาวิหาร

ชนิดวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นตรี

ชนิดราชวรวิหาร
ชนิดวรวิหาร
ชนิดสามัญ

วัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร

ธรรมยุติกนิกาย

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

พระอารามหลวงชั้นเอก

ชนิดราชวรวิหาร
ชนิดวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นโท

ชนิดราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นตรี

ชนิดราชวรวิหาร
ชนิดวรวิหาร
ชนิดสามัญ

วัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในกรุงเทพมหานคร

สังฆทานชุด

ธาราญา เพียบพร้อมบริบูรณ์ เหมาะสำหรับ งานมงคลพิเศษ อาทิ งานบวชพระ ทำบุญบ้าน ทำบุญวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดกำลังวัน

เสริมดวงเกิด เหมาะสำหรับทำบุญวันเกิด หรืองานบุญทั่วไป สามารถเลือกสีเทียน & ริบบิ้น ตามสีของกำลังวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม