ผ้าไตร สีราชนิยม มีลักษณะอย่างไร ใช้กับพระสงฆ์มหานิกายหรือธรรมยุต

ผ้าไตร สีราชนิยม

ผ้าไตร สีราชนิยม หรือ ผ้าไตร สีพระราชทาน หรือ ผ้าไตร สีพระราชนิยม มีชื่อเรียกกันหลายอย่างและส่วนมากเป็นสีที่พบมากและส่วนมากพระจะนิยมครองผ้าสีนี้ในงานพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีงานบวช ซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบว่าวัดที่บวชนั้นเป็น มหานิกาย หรือ ธรรมยุต และทำให้สับสนในในการเลือกซื้อถวาย หรือ นำไป ถวายสังฆทาน ต่าง ๆ เพื่อทำให้บุญให้ผู้ล่วงลับ

 

ผ้าไตรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ผ้าไตรจีวร โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือ
1.  ไตรครอง หรือ ไตรเต็ม (ใช้ตอนบวช) ประกอบด้วย

– จีวร : ผ้าที่ใช้สำหรับห่มคลุม

– สบง : ผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งในส่วนล่าง

– อังสะ : เสื้อตัวในลักษณะคล้ายเสื้อกล้าม

– สังฆาฏิ : เป็นผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวร แต่พระเอามาใช้พาดบ่า

– ผ้ารัดอก : ผ้าที่ใช้รัดอก เวลาพระเอาสังฆาฏิพาดบ่า เพื่อให้ดูกระชับและเรียบร้อย

– รัดประคต : คือเชือกไว้รัดสบง หมีหน้าที่เสมือนข็มขัดของพระ

– ผ้าประเคน : เป็นผ้าที่ใช้รับสิ่งของ

2.  ไตรอาศัย(ใช้ในชีวิตประจำวัน) ประกอบด้วย

– จีวร : ผ้าที่ใช้สำหรับห่มคลุม

– สบง : ผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งในส่วนล่าง

– อังสะ : เสื้อตัวในลักษณะคล้ายเสื้อกล้าม

 

ผ้าไตรจีวร ในปัจจุบันมีหลายสีด้วยกัน แต่ละวัดก็ใช้สีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละวัด ปัจจุบันสีที่นิยม และพบได้มาก ประกอบก้วย 6 สี ได้แก่

  1. สีทอง หรือ สีเหลือส้ม ปัจจุบันเป็นสีเนื้อผ้าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ตามวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  2. สีพระราชทาน หรือ สีพระราชนิยม ส่วนมากเป็นสีที่พบมากและส่วนมากพระจะนิยมครองผ้าสีนี้ในงานพิธีต่างๆ
  3. สีแก่นบวช เป็นสีที่พบมากเช่นเดียวกันในหมุ๋ซํโ)ษ?ฒ๊๕ซษฒฌ๕ณ๋.๕ณํโ
  4. สีแก่นขนุน เป็นสีที่พบในวัดสำคัญๆ เช่น วัดบวร วัดสังฆทาน วัดหนองป่าพง และสายวัดป่า เป็นต้น
  5. สีกรัก หรือสีอันโกโซน/สีน้ำหมาก ซึ่งพบเห็นได้ตามวัดป่า พระที่ครองสีนี้ เช่น ฟลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เป็นต้น
  6. สีกวักพิเศษ หรือสีครูบา เป็นสีที่สามารถพบเห็นได้น้อย และใชช้กันแฉพาะบางวัดเท่านั้น โดยส่วนมากแล้ว

 

ผ้าไตร สีราชนิยม มีลักษณะอย่างไร ใช้กับพระสงฆ์มหานิกาย หรือ ธรรมยุต

ในประเทศไทยมีพระสงฆ์อยู่สองฝ่าย นุ่งห่มจีวรสีต่างกัน มีหลักๆ คือ

การเลือกสีควรพิจารณาว่า นำไปถวายวัดไหน ใช้สีอะไร หรือ ถ้าไม่รู้ก็ควรเลือกสีพระราชทาน

 

ผ้าไตรจีวร