เปรียบเทียบผ้าไตร ผ้าไตรจีวร ผ้าไตรมัสลิน
เปรียบเทียบผ้าไตร ผ้าไตรจีวร ผ้าไตรมัสลิน 3
เปรียบเทียบผ้าไตร ผ้าไตรจีวร ผ้าไตรมัสลิน 6

ชุดผ้าไตร ธาราญา กับ ชุดผ้าไตรทั่วไป

จะเห็นได้ชัดถึงความประณีตของ ชุดผ้าไตร ธาราญา ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บและฝีเข็มคุณภาพของเนื้อผ้า การสัมผัสที่แตกต่าง ชุดผ้าไตร ธาราญา ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100% ทำให้มีเนื้อผ้าที่นุ่ม บางเบา ทนทาน ซึมซับน้ำได้ดี

ขัณฑ์ คืออะไร ?

ขัณฑ์ คือ ลักษณะการเย็บที่นำจำนวนชิ้นผ้าที่ตัดขาดออกเป็นขัณฑ์ตามพระวินัย นำมาตัดเย็บต่อกัน เป็น จีวร หรือ สบงยิ่งจำนวนขัณฑ์มาก จำนวนชิ้นผ้าที่ใช้ตัดเย็บจึงมากตาม (ราคา 9 ขัณฑ์ จึงสูงกว่า 5 ขัณฑ์)
 

🔸ชุดผ้าไตรจีวร 5 ขัณฑ์ ส่วนมากนิยมในพระสงฆ์มหานิกาย
นิยม 🟡สีส้มทอง และ 🟠สีพระราชนิยม เช่น วัดโพธิ์ วัดสระเกศ วัดปากน้ำ วัดกัลยาณมิตร เป็นต้น

🔸ชุดผ้าไตรจีวร 9 ขัณฑ์ ส่วนมากนิยมในพระสงฆ์สายป่ากรรมฐาน หรือวัดแทบภาคอีสาน/เหนือนิยม 🟠 สีพระราชนิยม และ 🟤สีแก่น เช่น วัดราชบพิธ วัดบวร วัดพระรามเก้า วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นต้น

สีของผ้าไตร ผ้าไตรจีวร ผ้าไตรมัสลิน
สีและประเภทของผ้าไตรจีวร
ผ้าไตรจีวร ธาราญา
ผ้าไตรจีวร ธาราญา
สีของผ้าไตรจีวร
สีของผ้าไตรจีวร