บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ หลักการทำบุญเพื่อนำพาชีวิตมีความสุข

บุญกิริยาวัตถุ 10

การทำบุญตามหลักพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้คือ บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ต้องใช้เงินในการทำบุญถึงเก้าข้อ ดังนั้นการทำบุญสิ่งที่สำคัญคือ เจตนาและศรัทธาในการทำบุญ ผลของอานิสงส์ของการทำบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเรามีชีวิตที่ปกติสุข ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ใกล้วันสำคัญทางศาสนา

ทำบุญ คืออะไร มีความหมายอย่างไร

คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” หมายถึง การทำความดี หรือเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ กำจัดกิเลสที่ทำให้จิตใจมัวหมอง ลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

เครดิตจาก https://www.true-shopping.com/blog/what-is-best-charities

 

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า หลักแห่งการบำเพ็ญบุญ หรือทางมาแห่งบุญ ๑๐ ประการ คือ

๑. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน
๒. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา
๔. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
๕. ไวยยาวัจมัย บุญเกิดจากการขวนขวาย ในกิจที่ชอบ
๖. ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญ
๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญ
๘. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรง

คำว่า “มัย” ที่ต่อท้ายบุญกิริยาวัตถุทุกข้อนั้น มาจากคำบาลีว่า “มะยะ” แปลว่า “สำเร็จ” หรือ “เกิด” เช่น ทานมัย คือ บุญสำเร็จจากการให้ทาน หรือบุญเกิดจากการให้ทาน

เครดิตจากเพจ https://www.kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=2114

 

 

ทำบุญแนะนำอานิสงส์สูง

บุญจะสำเร็จขึ้นอยู่กับการให้ความ ศรัทธา ที่ควบคู่กับ ปัญญา

ทำบุญถวายสังฆทาน

เป็นการทำบุญแด่พระสงฆ์ด้วยเครื่องใช้อันจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อานิสงส์จะส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ การทำบุญ “ถวายสังฆทาน” ช่วยเสริมดวง เพิ่มความสิริมงคลแก่ผู้ถวาย โดยการถวายของใช้ที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ และยังสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ จึงได้นำ การทำบุญถวายสังฆทานให้ถูกวิธี เพื่อเสริมความมงคล มาให้ทุกคนได้ถวายอย่างถูกวิธีและครบถ้วน

ถวายผ้าไตรจีวร

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า หากเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภัยอันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

ถวายหลอดไฟ

อานิสงส์ของผู้ที่ถวายหลอดไฟ โคมไฟหรือดวงประทีป จะทำให้ผู้นั้นมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกอับมืดมน มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาก็จะพบทางออก เปรียบเสมือนมีสว่างนำทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

พิมพ์หนังสือธรรมะ

อานิสงส์จะเป็นการเสริมดวง เพื่อให้เกิดปัญญาสว่างเห็นปัญญาในการแก้ไขทุกข์ หมดทุกข์ หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้าย จะมีความฉลาด

 

การให้อภัยทาน

นับว่าเป็นทานทำบุญที่ได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้ความขันติ เมตตา และ อดทน ต่อความโกรธแค้น จนเอาชนะ ส่งผลให้เกิดความเมตตาและเป็นหนทางนำไปสู่การวางอุเบกขา หรือ ทางพรหมวิหารสี่ คือ การวางเฉย นับว่าได้อานิสงส์สูงมาก จะได้รับการเป็นอยู่สงบ ไม่ทุกข์ หมดเคราะห์