พละ 5 คืออะไร หลักธรรมกำจัดนิวรณ์ แห่งการรู้แจ้ง

พละ 5

พละ 5 ธรรมะอันเป็นพลังที่ขจัด ความสงสัย ลังเล ไม่สบายใจไม่อยากอยู่ในโลกนี้ ทำให้หดหู่ล้วนมีสาเหตุมาจากนิวรณ์ 5 ผู้ที่ฝึกปฏิบัติสมาธิหรือวิปัสนากรรมฐาน ต้องอาศัยหลักธรรมแห่งการรู้แจ้งในข้อนี้ พละ 5 คืออะไร คือ กำลังห้าประการ ได้แก่ 1. ศรัทธาพละ  ความเชื่อ กำลังแห่งความเชื่อ ความศรัทธา เป็นศรัทธาที่มีสติในความเชื่อ และไม่งมงาย อธิบายตามหลักเหตุผล เข่น เชื่อในความขยันและอดทน ย่อมผ่านอุปสรรคและนำพาไปสู่ความสำเร็จ 2.วิริยะพละ ความเพียร กำลังแห่งความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย ทำให้ลดความหดหู่ลงไป มีกำลังใจให้กับตัวเอง เมื่อเห็นสภาวะเเห่งเหตุผลและความเป็นจริง ส่งผลให้มีความศรัทธาที่มีความเพียร เช่นไม่ท้อในการทำความดีเเละละความชั่ว ไม่ท้อ 3. สติพละ ความระลึกได้ กำลังแห่งสติ ระลึกรู้ รู้ตัวเองว่าทำอะไร ไม่สามารถทำให้ความโกรธ ราคะ เข้ามาครอบงำจิตใจ เพราะการรู้ตัวว่าเหตุเหล่านี้จากนิวรณ์นำมาสู่ความเดือนร้อนในภายหลังมากมาย ตั้งสติด้วยอารมณ์แห่งวิปัสนากรรมฐาน รู้ ทุกอย่างต้องดับ จากกันไปเป็นตามธรรมดา เห็นการปรุงแต่งจากสังขารเหล่านั้นก็ไม่เที่ยง 4.สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังแห่งใจที่ตั้งมั่น […]

นิวรณ์ 5 คืออะไร เหตุของกิเลสทำจิตไม่สงบ แก้อย่างไร

นิวรณ์

ความวุ่นวาย ความไม่สงบ นำพาจิตใจไม่ผ่องใส ไม่ว่าจิตจะอยู่ในภาวปกติ หรือ เข้าสมาธิ ความสงสัย ลังเล ต่าง ๆ นั้นนำพาแต่ทำให้จิตไม่สงบวุ่นวาย ตัว นิวรณ์ 5 อย่างที่เป็นตัวนำพาสู่เหตุ ของความไม่สงบของจิต นิวรณ์ คืออะไร คือ เครื่องกั้นและปิดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้ หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป ซึ่งมี 5 ข้อ นิวรณ์ 5 ข้อมีอะไรบ้าง 1.กามฉันทะ ความพอใจในกาม ( sensual desire ) หมายถึงกลุ่มอารมณ์ประเภท ความลุ่มหลง ความรักใคร่ ความต้องการทางเพศ การติดใจ ความต้องการ ความปรารถนา ความหลงใหลใฝ่ฝัน เป็นต้น 2.พยาบาท ความปองร้าย ( illwill ) หมายถึงกลุ่มอารมณ์ประเภท ความโกรธ ความเกลียด ความแค้น ความริษยา ความดูหมิ่น […]

สังฆทาน มีอะไรบ้าง ได้อานิสงส์อย่าไร ทำบุญจิตเป็นสุข

สังฆทาน มีอะไรบ้าง

การทำบุญที่หลายคนนึกถึงบ่อย ๆ และคุ้นเคยคือ การจัดชุดสังฆทานหรือสังฆทาน เราจะเห็นได้บ่อยตามร้านสังฆภัณฑ์ใกล้บ้าน ที่เป็นถังสีส้มและเหลือง พร้อมหุ้มด้วยพลากติกใส หลายท่านยังคงสงสัยว่า สังฆทาน มีอะไรบ้าง และถ้าจะจัดเองต้องจังอย่างไร มีไอเดียอย่างไรในการเลือกซื้อ และมีหลักการจัดอย่างไรความหมาย สังฆทาน หรือ ถวายสังฆทาน สังฆทาน หากเเยกตามความหมายเเล้ว สังฆะ แปลว่า กลุ่ม หรือหมู่ ส่วน ทาน แปลว่าการให้ รวมความหมายได้ว่า ทานที่ถวายให้แก่กลุ่มพระสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ผู้ทำบุญสามารถถวายอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของพระสงฆ์ สังฆทาน มีอะไรบ้าง ที่นิยมในกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1. ยารักษาโรค  ชุดยาบุญถวายสังฆทาน ด้วยยารักษาโรค ชุดยา จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องสุขภาพ ไม่ประสบกับโรคร้าย อายุยืนนาน เดินทางไร้อุปสรรค หากพบความติดขัด ก็ผ่านไปได้ด้วยดี 2. น้ำดื่ม  ทำบุญถวายสังฆทาน ด้วยน้ำดื่ม จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา ชีวิตมีแต่ความราบรื่น ไม่ติดขัดดั่งสายน้ำ 3. ชุดป้องกันโควิด-19 หรือ หน้ากากอนามัย  หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ […]

แก้กรรม คืออะไร แก้กรรมด้วยตนเองทำอย่างไร

แก้กรรม

แก้กรรม คืออะไร ทำอย่างไร หรือ แก้ไขกรรมได้อย่างไร หลายท่านที่กำลังเผชิญกับความลำบาก ต่าง ๆ กับการดำเนินชีวิต หรือ ทุกข์ทนกับโรคภัยไข้เจ็บ ตามความเชื่อทางศาสนา เชื่อว่ามาจากการทำกรรมไม่ดีในอดีต และได้รับผลจากเจ้ากรรมนายเวร ดังนั้น จึงต้องหาหนทางแก้กรรมเพื่อทำให้กรรมบรรเทาและหายไปเพื่อให้ผ่านพ้น และพบเจอสิ่งที่ดี แก้กรรม คืออะไร มีความหมายอย่างไร การแก้กรรม หมายถึง การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อ แก้ไขและบรรเทา วิบากกรรมที่ส่งผล ไปในทางไม่ดีหรือร้าย ซึ่งเป็นผลจากการทำกรรมที่ผ่านมา ทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติ กรรม คือ การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติ หรือในปัจจุบันก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคต ใครทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทำ ไม่มีใครหลุดพ้นหรือหนีจากกฎแห่งกรรมได้ วิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนว่างงาน บางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการงาน ครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะกันเสมอ มีปัญหากับคนรักเป็นระยะๆ สร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาล ขอบคุณเครดิตจากเพจ https://www.sanook.com/horoscope/104853/ คำอธิฐานจิตแก้กรรม วิธีการแก้กรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ เช่น การใส่บาตร ถือศีล กินเจ ช่วยผู้ที่เดือดร้อน ถวายสังฆทาน สวดมนต์ กราบบิดามารดา ล้วนเป็นมหากุศล การทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้ง เพื่อนำส่งบุญให้ตัวเอง มีชีวิตที่ดีขึ้น […]

ไตรลักษณ์ คืออะไร ธรรมะแห่งพระอริยะ

ไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่แสดงสภาพแท้จริงของธรรมชาติ ที่ทุกคนและสัตว์โลก จะต้องอยู่ใต้กฏเกณฑ์นี้ ซึ่งกฏไตรลักษณ์จะนำมาพิจารณาคู่กับการกำหนดสมาธิวิปัสนากรรมฐาน เพื่อให้เห็นธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดการนำไปสู่การยึดมั่นถือมั่น เป็นธรรมะที่นำไปสู่การเป็นพระอริยะอย่างแท้จริง ไตรลักษณ์ คืออะไร ไตรลักษณ์ แปลว่า “ลักษณะ 3 อย่าง” หมายถึงสามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอกัน หรือข้อกำหนด หรือสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่าง ได้แก่ ขอบคุณจากเพจ https://th.wikipedia.org/wiki/ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง  – อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์. การแปรเปลี่ยน เช่น คนเกิดมาก็ต้องเปลี่ยนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ ไม่คงสภาพในวัยเด็กอยู่ได้ตลอด ต่อมาก็มีสภาพ ที่แก่ตัวลง เหี่ยวย่น ไม่สามารถให้คงเหมือนผิวเด็ก  ทางธรรมะให้พิจารณาที่ตัวเรา คือ ขันธ์ 5 ที่รวมอยู่ที่เรา แล้วเราก็เข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้ง 5 ว่าเป็นเราเป็นตัวเรา ไม่ย่อมรับสภาพที่เปลี่ยนไป   ทุกขัง คือ อาการของทุกข์จากสภาพที่ไม่เที่ยง – […]

สติปัฏฐาน 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง สติแห่งการหลุดพ้น

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4  เป็นข้อปฏิบัติของสติ ที่มุ่งเพื่อให้เห็นความเป็นจริงทางธรรมะหรือธรรมชาติ เพื่อมุ่งจิตนำไปสู่การบรรลุนิพานเพื่อออกจากวัฏฏะ ซึ่งหมวดธรรมนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ที่นำมาเป็นสติฝึกระลึกรู้ถึงหรือพิจารณาหลักความเป็นจริงทางธรรมชาติ นำไปสู่การปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่น ในตัณหา และ อุปทานยึดถือยึดมั่นในกองกิเลส หรือถ้ากล่าวโดยย่อก็คือ นิวรณ์ทั้ง5 นับว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญในการฝึกสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ฝึกอาณาปานสติ จนถึงในระดับหนึ่ง เร่ิมจะมีการมองเห็นภัยในวัฏฏะการเกิดว่าเป็นทุกข์หาทางออกจากโลกนี้ (โคตรภูญาณ คือ ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะ)  สติปัฏฐาน 4 คืออะไร  สติปัฏฐาน4 หมายถึงข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ใช้สติเป็นประธานในการกำหนดระลึกรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้าย ซึ่งจะทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง จุดประสงค์ของการทำ สติปัฏฐาน4 ก็เพื่อฝึกสติ และใช้สตินั้นพิจารณาและรู้เท่าทันในกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อให้เกิดความคลายกำหนัด ละวางซึ่งตัณหาและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุก เครดิตจากเพจ https://amarinbooks.com สติปัฏฐานแบ่งออกเป็นดังนี้ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติกำหนด พิจารณากายว่าเป็นของโสโครก สกปรก ซึ่งกายเป็นเพียงการรวมตัวการของธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยจะพิจารณาตั้ง  เกศาผม โลมาขน […]

อานาปานสติ คืออะไร ฝึกนั่งสมาธิเจริญปัญญาอย่างไร

อานาปานสติ

การฝึกจิตให้มีสติ โดยการนั่งสมาธิ นั้น มีวิธีการหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ อานาปานสติ คือ การฝึกสมาธิโดยดูลมหายใจ เข้าอออก ซึ่งอาณาปานสติ เป็นหนึ่งใน 40 กอง กรรมฐาน เป็นเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้ฝึกปฏิบัติ รวมถึงพระปฏิบัติกรรมฐานาสายหลวงปู่มั่น มักจะสอนการฝึกสติด้วยอาณาปานสติ อานาปานสติ หมายถึงอะไร อานาปานสติ หมายถึง การมีความระลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออก อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ อานาปานสติสูตร พระไตรปิฏก เล่ม ๑๔ วิธีฝึก อาณาปานสติ หรือ การฝึกดูลมหายใจ เบื้องต้น ความหมายของ สมาธิ แปลตามบาลีแปลว่า ความตั้งใจมั่น […]

สวดมนต์ วันพระ อิ่มบุญเป็นสุขเพิ่มพลังบุญ

สวดมนต์ วันพระ

สวดมนต์ วันพระ  ส่งผลทางจิตใจและมีพลังบุญเป็นอย่างมาก ที่นำพาจิตใจไปสู่ความสงบ และนับว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งมีอานิสง์ที่มากนำพาชีวิตเป็นสุข เป็นที่รักของเหล่าเทวดาปกป้อง วันพระ คือวันอะไร  วันพระ คือวันของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทำบุญตามความเชื่อทางศาสนา ไปวัด ทำบุญ นำอาหารคาวหวาน ถวายพระ และถือศีลที่วัด ,ฟังธรรม ,เข้าวัดเพื่อทำบุญ ,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และ สวดมนต์ วันพระ เดือนหนึ่งจะตรงกันดังนี้ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) วันแรม 8 ค่ำ วันแรม 15 ค่ำ   วันพระ 2567 ตรงกับวันไหนบ้างมี มีประวัติวันพระอย่างไร วางแผนทำบุญ รวมบท สวดมนต์ วันพระ บทสวดบูชาพระในบ้าน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ […]

โคตรภูญาณ คืออะไรทำไมถึงเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะ

โคตรภูญาณ

โคตรภูญาณ ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร จากการที่กิเลสเป็นเหตุให้มีกรรม  มีวิบากต่าง ๆ จากผลกรรม ทั้งดีและทุกข์ มีความรู้สึกเห็นสภาพแท้จริงการเกิดดับ  แต่ก็มีกิเลสมาสร้างความอยากโน่นนี่ ทำให้วนอยู่ในวัฏฏะ หาทางออกจากโลกนี้ที่มีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรม  แต่ก็ห่วงคนในครอบครัว รู้สึกจะไปก็ติดขัด อยู่ก็เบื่อในกิเลสจึงเป็นเหตุให้เป็นผู้เห็นภัยต่างๆ ในวัฏฏะ  ความรู้แบบนี้มีขึ้นเฉพาะบางคนและอาจยังไม่เข้าใจว่าทำไม และคืออะไร   โคตรภูญาณ คืออะไร คือ การเห็นทุกข์ที่มันเกิด และทำอย่างไรที่จะทำให้ออกจากวัฏสงสารได้   คนที่ได้โครตภูญาณ คือ คนที่ได้ พระรัตน เป็นที่พึ่งเท่านั้น ไม่พึ่งอย่างอื่นใดอีกเลย  ไม่มีความเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาดลบรรดาลใจสิ่งใด ๆ มาให้มีเงินทองไม่สนใจ  ไม่มีฤกษ์งามยามดีใด  เห็นชัดในภัยวัฏสงสาร และ มีแต่พึ่งตนเองในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า   ลักษณะของจิตที่เกิดกับ โคตรภูญาณ จิตนี้พยายามดิ้นรน หาทางออกจากทางโลก ที่เห็นความเกิดมาเพื่อมารองรับโรคต่าง ๆ มีความหิวโหย ดิ้นรนความอยากคือ ตัณหา  แต่ยังมีความอาลัยกับสิ่งหนึ่งที่ยังผูกพัน  เหมือนคนยืน เท้าหนึ่งยืนบนบก เท้าหนึ่งยืนในน้ำ   จะออกจากโลกก็ห่วงบุคคลที่รัก  แต่ก็อยากออกจากวัฏสงสาร โครตภูญาณ จะเห็นภัยต่าง ๆ […]

ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร หลักธรรมแห่งการพบเหตุปัจจัยเกิดและดับ

ปฏิจจสมุปบาท

หลายท่านอาจสงสัยเราเกิดมาได้อย่างไร เกิดมาทำไม แล้ว จะทำอย่างไรถึงจะไม่เกิด  อะไรเป็นปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นเหตุของการเกิด และดับ ลำดับปัจจัยเหตุผล มีหลักธรรมที่อธิบายในเรื่องเหตุปัจจัยสิ่งที่อาศัยกันเกิดมาในโลกนี้ คือ หลักธรรมที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร คือ ชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร(ปรุงแต่ง) เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ(ตัวรับอารมณ์) เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ(หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ) เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ […]