ทำบุญ 100 วัน เตรียมอะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไร

ทำบุญ 100 วัน

ทำบุญ 100 วัน เตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ที่กำลังจัดเตรียมของทำบุญหรือถวายสังฆทานให้กับผู้ล่วงลับ และต้องเตรียมการจัดงานหรือพิธีสำหรับทำบุญครบ 100 วัน หรือสำหรับผู้ที่เตรียมทำบุญครบ 7วัน , 1 เดือน หรือ 1 ปี โดยทั่วไปแล้วในพิธีกรรมและการจัดนั้นจะไม่มีความแตกต่างกัน

ทําบุญ 100 วัน เตรียมอะไรบ้าง

  • เตรียมจตุปัจจัยไทยธรรม (ชุดสังฆทาน) ดอกไม้ อาหาร จัดตามจำนวนของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์  รวมถึงจัดเตรียมข้าวไหว้พระพุทธ และสำหรับผู้ล่วงลับด้วยที่ขาดไม่ได้คือรูปภาพของผู้วล่วงลับ หรือ จะเขียนชื่อนามสกุลใส่กระดาษ แล้วเอยนามก็ได้
  • นำภาพของผู้วายชนม์โยงสายสิญจน์

เครดิตจากเพจ https://funeral.in.th/

 

ทําบุญ 100 วัน มีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อถึงวันครบรอบการเสียชีวิต 7 วัน, 50 วัน และ ทำบุญ 100 วัน ของผู้ล่วงลับ เจ้าภาพจะต้องนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 8 รูป, 10 รูป หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายสังฆทาน ภัตตาหาร และทอดผ้าบังสุกุล เพื่อส่งผลบุญให้กับผู้ล่วงลับ

นำสังฆทานที่จัดเตรียมแล้วไปยังวัดที่ต้องการถวาย จากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบของทางวัด ว่าต้องการมาถวายสังฆทาน หรือ ผ้าไตร แจ้งความประสงค์หรือไปยัง จุดที่ ได้มีการกำหนดไว้แล้วเพื่อการถวายสังฆทาน หรือ ผ้าไตร ของวัดนั้น ซึ่งมีการกำหนดสถานที่ไว้แล้ว

แจ้งต่อท่านถึงความตั้งใจ ที่จะมาถวายสังฆทาน หรือ ผ้าไตร แก่ผู้ล่วงลับ โดยอาจเขียนชื่อและนามสกุลของ พูดล่วงลับ แจ้งกับพระสงฆ์ผู้มารับสังฆทาน หรือ ผ้าไตร เพื่อให้ท่านรับทราบถึงจุดประสงฆ์ของการทำสังฆทานในครั้งนี้ จากนั้นท่านอาจกล่าว ขึ้น เพื่อเรียกขาน วิญญาณผู้ล่วงลับให้มารับทราบ มาเตรียมรับบุญนี้

เครดิตเพจข้อมูลจาก https://www.wreathmala.com/

การจัดสังฆานทำบุญให้ผู้ล่วงลับ มีวิธีเลือกซื้อต้องเลือกซื้ออย่างไร

การถวายสังฆทานนั้นหากมีกำลังมีปัจจัย ขอแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่ มีอาหารคาวหวานให้ครบถ้วน น้ำสะอาด เครื่องนุ่งห่ม (เครื่องบวช) ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดและหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้เขาใจในรสพระธรรม เพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์ การทำบุญ ถวายสังฆทาน นั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากเราทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น สังฆทาน ที่สร้างกุศลเพื่อตนเอง หรือสังฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญ ให้ทำตามกำลัง เมื่อได้ของครบเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัทธา