การ ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การ “ทำบุญขึ้นบ้านใหม่” เป็นความเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้กับตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือ 1 หรือ บ้านมือ 2 ก็ตาม จึงมี 6 สิ่งที่ต้องเตรียม ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ดังนี้

ขอบคุณเพจ https://www.livinginsider.com/

1. หาฤกษ์วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เริ่มต้นด้วยการหาฤกษ์วัน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ทั้งนี้จะเลือกเป็นวันดี วันมงคล หรือ ฤกษ์สะดวกก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้าน  ซึ่งการกำหนดวันนั้นแนะนำให้มีการเผื่อวัน เพื่อไว้สำหรับการเตรียมการต่างๆ แต่หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการประกอบพิธีเกี่ยวกับบ้านในวันเสาร์

2. นิมนต์พระสงฆ์

เมื่อได้วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนิมนต์พระสงฆ์ ซึ่งควรนิมนต์ไว้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์  โดยให้บอกรายละเอียด เช่น งานอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องการพระสงฆ์กี่รูป (ปกติแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์ที่ 5, 7 หรือ 9 รูป ตามความเหมาะสม) ส่วนใหญ่จะนิมนต์พระ 9 รูป เพราะเชื่อเป็นเลขมงคล  โดยช่วงเวลาการเริ่มพิธี จะมีให้เลือก 2 ช่วงคือ  ถวายภัตตาหารเช้า (07.30 น.)  และ ถวายภัตตาหารเพล (10.30 น.) ซึ่งพระท่านจะเป็นผู้กำหนด แต่บางครั้งพระท่านก็จะให้เจ้าของบ้านเป็นผู้เลือก

3. จัดเตรียมสถานที่

ดูแลในเรื่องของความสะอาด และจัดเก็บของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดบริเวณที่ทำพิธี ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะหมู่บูชา การปูอาสนะสำหรับพระสงฆ์

4. เตรียมสิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้

สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมนั้น หลักๆ จะมี พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ ธูป เทียน กระถางธูป เชิงเทียน อาสนะ  ของถวายสังฆทาน อุปกรณ์เจิมและพรมน้ำมนต์

5. จัดเตรียมอาหาร

ในส่วนของอาหาร จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ  ชุดบูชาข้าวพระพุทธ  ชุดถวายพระสงฆ์  ชุดสำหรับเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลพระภูมิ โดยอาหารจะมีทั้งคาว หวาน  และ น้ำดื่ม ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่นำมาถวายจะเป็นของมงคล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมถ้วยฟู และผลไม้มงคล มะพร้าว สาลี่ ทับทิม ส้ม  ทั้งนี้ก็ยังมีอาหารสำหรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเช่นกัน โดยจะมีการแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่ง

6. งบประมาณค่าใช้จ่าย

สำหรับค่าใช้จ่าย หลักๆ จะดูที่ขนาดของงาน หรือ จำนวนผู้ที่มาร่วมงาน ว่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับกำลังและความต้องการของเจ้าของบ้านที่แต่ละบ้านย่อมไม่เหมือนกัน