ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นปีใหม่ให้ชีวิตปัง

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม

ตลอดปีที่ผ่านมาหลายท่านคงผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการทำงาน การเงิน และ ครอบครัว จากความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ก่อไว้ทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจ หรือ ในอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่จะช่วยให้บรรเทากรรมตามหลักศาสนาคือ เร่ิมต้นจาก อโหสิกรรม ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน แล้วทำบุญระลึกถึงด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับในครอบครัว  ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลถึงสภาวะจิตใจที่ทำให้เข้มเเข็งต่ออุปสรรคและทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การทำบุญช่วงปีใหม่หรือสิ้นปีตามประเพณีของชาวไทย นิยม ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ไปทำบุญพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ให้ชีวิตดำเนินตามหลัก ทาน ศีล สมาธิ และนำไปสู่ปัญญา เพื่อเข้าสู่การแก้กรรมตามหลักของพุทธศาสนา

 

ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร  คืออะไร

กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน

คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ
อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว
กรฺม ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่มีเจตนา
แปลรวมกันว่า กรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไป

 

ขออโหสิกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่า
1) กรรมเบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า

บุคคลที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้น จะต้องได้รับผลกรรมตามสมควรแก่การกระทำของตน คนที่ทำร้ายผู้อื่นคนที่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงก็จะได้รับผลกรรมนั้น หรือแม้ไม่ได้รับกรรมในชาตินี้ กรรมก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้า

แต่กรรมที่ทำไว้นั้นถ้าเป็นกรรมเบาอาจจะไม่ส่งผลก็ได้ หากทำให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม
นั่นคือ ในฐานะที่ชาวพุทธ เมื่อได้ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ก็ควรขอให้ผู้นั้นยกโทษให้ และในทำนองเดียวกันหากมีผู้มาขออโหสิกรรมจากเรา ก็ควรยกโทษให้ ไม่อาฆาต พยาบาท จองเวรกัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่กัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

2) อานิสงส์สูง เพราะละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ยกระดับก้าวสู่มรรคผลนิพพาน

อโหสิกรรมหรืออภัยทาน-สามารถทำได้จากความเมตตาที่มีอยู่เพียงพอในจิตใจ จึงมีอานิสงส์ใกล้เคียงกับธรรมทาน ที่ถือว่ามีอานิสงส์สูง เพราะเป็นการให้ปัญญา-แสงสว่างเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้อื่นให้ก้าวหน้าไปสู่มรรค-ผล-นิพพานในที่สุดต่อไปตามวาสนาบารมีแห่งตน

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม มีอานิสงส์อย่างไร

อานิสงส์ของการถวาย “ผ้าไตรจีวร” แนะนำอ่านเพิ่มเติม

เพราะเหตุใด ถวายผ้าไตรแก้กรรม จึงได้อานิสงส์

การนำ ผ้าไตร มาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ เกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผู้อิ่มเอมใจ อันเกิดจากการอิ่มบุญ ขจัดพ้นจากความยากลำบาก และความยากจนแสนเข็ญ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า หากเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภัยอันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้

อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

 

แนะนำเพิ่มเติม วิธีทำบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้ได้ผลเร็ว ได้แก่

  1. ถวายสังฆทาน  มีข้าว น้ำ อาหารต่างๆ หรือจะเป็นยารักษาโรคก็ได้ การถวายสังฆทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก ผลบุญกุศลจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อเขาได้รับบุญแล้วเขาจะได้อโหสิกรรมให้แก่เรา
  2. การถวายผ้าไตรจีวร เป็นอีกบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้ เกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ การถวายผ้าไตรจีวรนั้นมีอานิสงส์ทำให้เกิดความอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วยผิวพรรณวรรณะที่ดี หรือมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม ดังนั้นเมื่อถวายผ้าไตรจีวรแล้วจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรคนจากความทุกข์ทั้งปวง
  3. การถวายพระพุทธรูป  ก็จัดว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้น เปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาดังนั้นบุญการถวายพระพุทธรูปจึงให้ผลมากมีอานิสงส์มากเช่นกัน ทำให้เคราะห์กรรมบางอย่างที่นอกจากเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร พลอยหมดไปสิ้นไปได้อีกด้วย
  4. การไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นปลาหน้าเขียง ในบุญข้อนี้เหมือนให้ชีวิตสัตว์ให้เขาได้มีอายุยืนต่อไป รอดพ้นจากความตาย วันนี้ก็มีอานิสงส์มากเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เช่นกัน มีผลทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างค่อยๆหมดไปจากตัวเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ https://www.sanook.com/horoscope/249699/