แต้มบุญ & ติดต่อเรา

เงื่อนไขทั่วไปในการแลก “แต้มบุญ” Dharaya Merit points

การสะสมแต้มบุญ โดยการลงทะเบียนข้อมูลการติดต่อเพื่อเป็นสมาชิก ธาราญา
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ธาราญา
    🔸 ได้รับข่าวสารงานบุญและกิจกรรมต่างๆของ ธาราญา
    🔸 สามารถสะสมแต้มบุญร่วมสร้างบุญต่อยอดกับ ธาราญา
    🔸 แนะนำการไหว้และทำบุญโดยอาจารย์ที่น่าเชื่อถือ
    🔸 แจ้งเตือนงานบุญและการไหว้ที่สำคัญตลอดปี
    🔸 ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับทุกกิจกรรมบุญของธาราญา
    🔸 แจ้งข่าวการทำบุญพระสุปฏิปันโน เนื้อนาบุญที่ควรแก่การกราบไหว้
    🔸 สมาชิก VIP ได้รับเชิญเข้าร่วมการไหว้ใหญ่ประจำปีและงานบุญประจำปี
• ทุกการชำระเงิน สินค้าบุญ ธาราญา 100 บาท เป็นการสะสม แต้มบุญ 1 แต้ม
• แต้มบุญมีคุณค่าดังนี้
   🔸 แทนมูลค่า 1 บาท ต่อ 1 แต้มทุกการชำระเงินในสินค้าบุญ ธาราญา
    🔸 สะสมไว้ร่วมบุญในกิจกรรมสร้างบุญต่างๆของ ธาราญา เช่น การสร้างพระ ร่วมชำระหนี้สงฆ์ หรืองานบุญอื่นๆ แล้วแต่ศรัทธา
    🔸 สามารถระบุการทำบุญหรือร่วมบุญกับทางธาราญาได้โดย จะออกใบอนุโมทนาให้ในชื่อของสมาชิกเจ้าของแต้ม
• ผู้แนะนำ (Refered) ได้ 1 แต้มบุญทุกการชำระจากผู้ถูกแนะนำ 100 บาท โดยมีการแจ้งลงทะเบียน (Referred) ตอนชำระเงิน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสะสมแต้มบุญ หรือการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่โอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรท่านอื่นได้ โดยได้รับการยืนยันจากสมาชิก
• สมาชิก VIP ผู้ที่สะสมแต้มบุญ 2000 แต้มขึ้นไปต่อปี สถานะเป็น VIP
• แต้มมีอายุ 3 ปี

ติดต่อเรา Contact us

(ขายออนไลน์ ไม่มีหน้าร้าน)

5/183 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900