สังฆทาน เพื่อเสริมดวง ควรถวายชุดสังฆทานแบบไหน ?

ชุดสังฆทาน ถวายสังฆทาน เสริมดวง สังฆทานเสริมดวง

สังฆทาน เสริมดวง คนไทยเรานั้นมีความเชื่อในเรื่องของดวงชะตาอยู่ไม่น้อย ในการทำบุญก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ บริจาคโลหิต ทำบุญโลงศพ รวมถึงการไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานนั่นเอง

หากนึกถึงสังฆทาน หลาย ๆ คนมักจะติดภาพการถวายสังฆทานถังสีเหลืองที่บรรจุสิ่งของเป็นจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ แต่การถวายสังฆทานโดยแท้จริงแล้วคือการถวายทานที่มุ่งเจาะจงไปในหมู่สงฆ์ โดยไม่เลือกถวายเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง แต่ถวายให้เป็นสิทธิ์กลางแด่คณะสงฆ์ เพื่อที่คณะสงฆ์จะได้จัดสรรแบ่งปันต่อไป และถึงแม้ว่าเราถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพียงรูปเดียว แต่ถ้าท่านมารับถวายในนามตัวแทนสงฆ์ ก็จัดเป็นการถวายสังฆทานได้เช่นกัน

ทุกท่านคงอาจสงสัย ว่าการถวายสังฆทานกับการเสริมดวงเกี่ยวข้องกันยังไง เพราะว่า ในบางช่วงชีวิตดวงของบางคนอาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต คือ จะทำให้เกิดอุปสรรค ทำสิ่งต่าง ๆ ก็ไม่ราบรื่น อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องเสริมดวงด้วยการทำบุญเสริมดวงชะตาชีวิต และการทำบุญถวายสังฆทานก็มีอานิสงส์มาก และผลบุญจากการถวายสังฆทานจะช่วยหนุนนำชีวิตของเรา

ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญการถวายสังฆทานเอาไว้ดังนี้ “เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรๆ เลย สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า” จะเห็นได้ว่าการถวายสังฆทาน เป็นการทำทานที่ได้ผลบุญมหาศาลจริงๆ

ชุดสังฆทานเพื่อเสริมดวงนั้นควรเป็นชุดสังฆทานที่พระสงฆ์สามารถนำของในสังฆทานนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม จีวร หรือเครื่องอุปโภค ควรเป็นของที่มีคุณภาพ ไม่หมดอายุ มี อย. และพระภิกษุสงฆ์สามารถใช้งานได้จริงนั่นเอง