ความเป็นมาของการดูดวง

หากถามถึงความเป็นมาในการ ดูดวง คงต้องย้อนกลับไปถึงประวัติเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมมีความเชื่อกันว่าโหราศาสตร์มีจุดเริ่มต้นมาจากชาวอียิปต์ที่ถือเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่มีประวัติศาสตร์บนโลก และยังเป็นชนชาติแรกๆ ของโลกที่มีการทำบันทึกในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกลุ่มดวงดาว

สำหรับประเทศไทยนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เริ่มต้นเข้ามาในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในอดีตผู้ที่จะมีความรู้หรือใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ได้จะเป็นคนจำพวกขุนนางทั้งหลายที่ยอมลงทุนใช้ทั้งชีวิตของพวกเขาในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้ตั้งแต่ที่ตัวเองยังอายุน้อย โหราศาสตร์ในสมัยอดีตจะเน้นในเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นหลัก ใช้กันภายในราชสำนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันบางตำราก็บอกว่าโหราศาสตร์ไทยมีมาตั้งแต่ในยุคก่อนพระพุทธกาล คนที่ทำการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ก็คือเหล่าบรรดาดาบสและฤาษีทีอยู่ในป่าหิมพานต์บริเวณเทือกเขาหิมาลัย พวกเขาเหล่านี้คือคนที่ศึกษาในเรื่องของดวงดาวจนสามารถเข้าฌานเพื่อส่งกระแสจิตไปยังกลุ่มดวงดาวเหล่านั้นเพื่อสอบถามความเป็นมาเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลของดวงดาวแต่ด้วยความที่ในยุคก่อนๆ ยังไม่ได้มีเรื่องราวของการจดบันทึกเอาไว้จึงไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตามในยุคหลังๆ เรื่องของโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายหรือคนที่ทำงานอยู่ในราชสำนักอีกต่อไป เพราะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้มีการส่งต่อมาจากสามัญชนธรรมดามันก็กลายเป็นเรื่องที่หลายคนค่อนข้างให้ความสนใจอย่างมาก จนมีการแตกแขนงการเรียนรู้ในเรื่องราวของโหราศาสตร์เกิดขึ้นมามากมายอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังคงน่าค้นหา น่าสนใจ และเชื่อว่ายังไงเสียก็ไม่มีทางที่จะสูญหายไปจากคนไทยอย่างแน่นอน