ขั้นตอนการสั่งซื้อ

🔸 เลือกชุดสังฆทานและผ้าไตรจีวร ที่ท่านประสงค์

🔸 แจ้งรายละเอียดสังฆภัณฑ์ที่ท่านเลือกผ่านทาง @LINE

🔸 ชำระเงินตามยอดที่สรุปให้ และส่งหลักฐานการชำระผ่านทาง LINE

🔸 เมื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อย ทางเราจะจัดส่งเครื่องสังฆภัณฑ์ “ธาราญา” ให้ท่านทันที

เราเริ่มด้วย “ศรัทธา” ที่มีในการทำบุญและถวายสิ่งของอันประณีตที่มาจากตั้งใจที่แท้จริง เสมือนถวายแด่พระพุทธเจ้าเองหรือถวายแด่พระอริยะสงฆ์เองอันเป็นเนื้อนาบุญที่สมควรแด่ศรัทธาของผู้กระทำ เพื่อความปีติในการทำบุญทั้ง 3 กาล

สังฆทานและเครื่องใช้ ที่เรา “คัดสรร” ด้วยความประณีตและบรรจงนั้นเป็นสิ่งที่ทางเราภูมิใจว่าสิ่งนั้น “ดีพร้อม” สำหรับพระสุปฏิปันโนในการใช้สอยถูกต้องตามธรรมวินัยให้พร้อมด้วยความปีติทั้งผู้ให้ เพื่อให้ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพื่อให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นได้บังเกิดแด่ผู้ให้อย่างเต็มกำลังศรัทธาและเจตนา